Mensen met autisme kunnen succesvol worden ingezet als camerabeeldspecialist bij opsporingsonderzoeken

25 november 2019

Functiecreatie pur sang: functies aanpassen aan mensen

Sinds juli 2018 evalueerden Hannie en Merel de pilots Camerabeeldspecialisten bij de politie-eenheden Den Haag en Amsterdam. Hun conclusie in het eindrapport: de inzet van camerabeeldspecialisten draagt bij aan de kwaliteit en efficiency van opsporingsonderzoeken.

Autistische mensen camerabeeldspecialist politie-eenheid

Hannie noemt dit onderzoek ‘exemplarisch voor hoe je functies aan kan passen aan mensen: functiecreatie pur sang.’ Ook zegt zij: “Verder is het een mooi voorbeeld van hoe werkgevers de werkomgeving passend kunnen maken voor mensen die extra begeleiding nodig hebben.”

De politie startte in maart 2017 met de pilot Camerabeeldspecialisten waarbij mensen met autisme ingezet worden om grote hoeveelheden camerabeelden, die in opsporingsonderzoeken beschikbaar komen, systematisch te bekijken. De pilot bij de recherche van Eenheid Den Haag heeft in 2018 de Cedris Waarderingsprijs gekregen.

Resultaten van het eindrapport van RadarAdvies

1) De camerabeeldspecialisten dragen bij aan de kwaliteit van opsporingsonderzoeken; beelden worden vollediger, nauwkeuriger en met opmerkzaamheid bekeken.
2) De camerabeeldspecialisten dragen bij aan de efficiëntie van opsporingsonderzoeken; beelden worden sneller en eerder bekeken en door hun inzet wordt tijd én capaciteit bespaard waardoor collega’s zich bezig kunnen houden met andere belangrijke recherchewerkzaamheden.
3) Met de inzet van de camerabeeldspecialisten worden banen gecreëerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De inzet draagt bij aan de invulling van de Banenafspraak.

Onderzoeksaanpak

In de eerste fase van het onderzoek hebben we naast een theoretische ook een contextuele verkenning gedaan naar werken als camerabeeldspecialist binnen de politie. Hierin is onder andere gekeken naar welke aanpassingen binnen de organisatie hiervoor benodigd zijn. Daarnaast is een kostenbatenanalyse uitgevoerd, waarin onder andere is gekeken naar de mate waarin het project bijdraagt aan het vergroten van de kwaliteit van de opsporing en het verhogen van de efficiency van de opsporing. De afgelopen tijd hebben we ons gericht op het verkennen van mogelijkheden rondom de duurzaamheid en borging van de aanpak binnen de politie.

Harde dobber aan invullen banenafspraak

Aan het invullen van de banenafspraak uit het sociaal akkoord hebben overheidswerkgevers een harde dobber. De regering heeft besloten om overheidswerkgevers meer tijd te geven om de banenafspraak na te komen. Om invulling te geven aan de aantallen moeten overheidswerkgevers anders gaan nadenken over de samenstelling van functies.

RadarAdvies heeft gemeenten en provincies begeleid bij functiecreatie. Neem voor meer informatie contact op met Hannie Dekker.