Landelijk Transformatienetwerk: betere controle gemeenten

05 maart 2021

Het landelijk Transformatienetwerk van gemeenten staat dit jaar stil bij de vraag: wat betekent vertrouwen in het sociaal domein eigenlijk? Samen met Angela Riddering, co-auteur van het boek Veldgids Vertrouwen, trapte het netwerk haar eerste bijeenkomst van dit jaar op 8 februari af met deze vraag. Wat houdt het begrip vertrouwen in en wat doe je ermee in het sociaal domein? 

transformatienetwerk gemeenten 2

Vertrouwen gaat samen met controle

Het landelijke Transformatienetwerk van gemeenten sprak 8 februari 2021 over wat vertrouwen in de praktijk van het sociaal domein betekentAngela Riddering, co- auteur van het boek Veldgids Vertrouwentrapte de eerste bijeenkomst van dit jaar af en introduceerde de stelling: Gezond wantrouwen is goed in een afhankelijkheidsrelatie. En: Strategisch partnerschap betekent niet dat gemeente en aanbieder gelijkwaardig zijn, maar wel dat ze samen optrekken. Controle vindt plaats via stevig relatiemanagement en vanuit een helder beeld van wat de maatschappelijke opgaven zijn.  

Terugblik deelnemer


Deelnemer en presidium lid Cristien Bajema uit de gemeente Leeuwarden blikt terug op de bijeenkomst: “Angela heeft goed uitgelegd wat de verschillen zijn tussen vertrouwen en controle. Bij vertrouwen gaat het om gevoel, voorspelbaar gedrag en om risicobereidheid. Bij controle gaat het om logica, voorspelbare feiten en risicobeheersing: meer grip geeft vertrouwen. Ik vond het ook interessant wat ze vertelde over gezond wantrouwen: hoe meer macht een organisatie heeft, hoe meer gezond wantrouwen er nodig is. Daarnaast vond ik het heel nuttig om te horen van de VNG en VWS waar zij mee bezig zijn. Dit kon ik weer delen in ons regionale overleg voor de Wmo.” 

Over het Transformatienetwerk


Het Transformatienetwerk is een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering voor en door gemeenten. Het netwerk verschilt van andere overleggen doordat belangenvertegenwoordiging niet aan de orde is. De VNG en het ministerie van VWS zitten aan tafel als gesprekspartner. 

Schuift u(w gemeente) 5 juli een keer vrijblijvend aan?

De volgende bijeenkomst van het netwerk is maandag 5 juli van 15.00 – 17.00 uur (online via Zoom). Het programma wordt in de loop daarnaartoe bekend gemaakt. Een keer meedoen? Meld je vrijblijvend aan bij Marjon Breed.