Landelijk Transformatienetwerk: meer vertrouwen in sociaal domein door betere controle gemeenten

05 maart 2021

Het landelijk Transformatienetwerk van gemeenten staat dit jaar stil bij de vraag: wat betekent vertrouwen in het sociaal domein eigenlijk? Samen met Angela Riddering, co-auteur van het boek Veldgids Vertrouwen, trapte het netwerk haar eerste bijeenkomst van dit jaar af met deze vraag. Wat houdt het begrip vertrouwen in en wat doe je ermee in het sociaal domein? 

transformatienetwerk gemeenten 2De frase ‘de meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman is inmiddels bijna een cliché te noemen. Toch is deze grondslag niet altijd een vanzelfsprekendheidDoor onder meer de toeslagenaffaire zijn we gaan beseffen dat de menselijke maat soms verloren is gegaan. De luide roep voor de terugkeer van de menselijke maat is in grote mate ook een roep om meer vertrouwen. Vertrouwen dat mensen en organisaties in beginsel goede intenties hebben. 

Vertrouwen in het sociaal domein


Ook in het sociaal domein willen we terug naar de menselijke maat. We willen dat inwoners met een vraag goed geholpen worden en niet de weg kwijtraken in een web van instanties. We willen dat professionals de vrijheid hebben om in goede samenwerking te doen wat nodig is. We willen af van aanbestedingen die concurrentie in plaats van samenwerking stimuleren. Maar gemeenten kampen ook met tekorten op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en jeugdhulp, en sociaal teams hebben de beloften om te komen tot preventieve oplossingen in plaats van duurdere zorg over het algemeen nog niet ingelost. Is meer vertrouwen dan wel de oplossing?  

Vertrouwen gaat samen met controle


Het landelijke Transformatienetwerk van gemeenten sprak 8 februari 2021 over wat vertrouwen in de praktijk van het sociaal domein betekentAngela Riddering, co- auteur van het boek Veldgids Vertrouwentrapte de eerste bijeenkomst van dit jaar af en introduceerde de stelling: Gezond wantrouwen is goed in een afhankelijkheidsrelatie. En: Strategisch partnerschap betekent niet dat gemeente en aanbieder gelijkwaardig zijn, maar wel dat ze samen optrekken. Controle vindt plaats via stevig relatiemanagement en vanuit een helder beeld van wat de maatschappelijke opgaven zijn.  

Terugblik bijeenkomst Transformatienetwerk 8 februari


Deelnemer en presidium lid Cristien Bajema uit de gemeente Leeuwarden blikt terug op de bijeenkomst: “Angela heeft goed uitgelegd wat de verschillen zijn tussen vertrouwen en controle. Bij vertrouwen gaat het om gevoel, voorspelbaar gedrag en om risicobereidheid. Bij controle gaat het om logica, voorspelbare feiten en risicobeheersing: meer grip geeft vertrouwen. Ik vond het ook interessant wat ze vertelde over gezond wantrouwen: hoe meer macht een organisatie heeft, hoe meer gezond wantrouwen er nodig is. Daarnaast vond ik het heel nuttig om te horen van de VNG en VWS waar zij mee bezig zijn. Dit kon ik weer delen in ons regionale overleg voor de Wmo.” 

Over het Transformatienetwerk


Het Transformatienetwerk is een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering voor en door gemeenten. Het netwerk verschilt van andere overleggen doordat belangenvertegenwoordiging niet aan de orde is. De VNG en het ministerie van VWS zitten aan tafel als gesprekspartner. 

Schuift u(w gemeente) 19 april een keer vrijblijvend aan?


De volgende bijeenkomst van het netwerk is, vooralsnog online, maandag 19 april van 15.00 – 17.00 uur. Een keer meedoen? Meld je vrijblijvend aan bij Raynor Reinink. 

Janneke Smink over de vraagstukken die 19 april op de agenda staan
Janneke Smink, directeur Transformatie Sociaal domein van Incluzio (uitvoerder van vele opdrachten in het sociaal domein) leidt de bijeenkomst op 19 april in. Met Janneke werken we uit hoe je het niveau van opdrachtgever – opdrachtnemer overstijgt en een partnerschap creëert in het sociaal domein. Met vraagstukken als: wat zijn de ingrediënten van een strategisch partnerschap (en hoe blijf je partners in moeilijke tijden)? Wat betekenen vertrouwen en controle in een strategisch partnerschap? Hoe ga je als partners om met de wicked problems in het sociaal domein zoals overschrijdingen, verantwoording en het behalen van gezamenlijke doelen.