Ga bij partnerschap uit van positieve intenties

30 april 2021

Het landelijk Transformatienetwerk van gemeenten verkende 19 april hoe vertrouwen in strategisch partnerschap een oplossing kan bieden voor de uitdagingen in het sociaal domein. Deelnemers gingen met gastspreker Janneke Smink, directeur transformatie sociaal domein bij Incluzio, onder andere in gesprek over de definitie van partnerschap en het belang van positieve intenties.

transformatienetwerk gemeenten 2Janneke Smink definieert strategisch partnerschap als: “een toegewijde, duurzame en stabiele relatie tussen twee partijen die elkaar vertrouwen. Een partnerschap dat voor een langere termijn wordt aangegaan, waarbij beide partijen offers brengen voor de algehele samenwerking, hetzelfde doel voor ogen hebben en die bovendien voordelen oplevert voor beide partijen.”

Ga bij partnerschap uit van positieve intenties

Bij goed partnerschap is het van belang dat er wordt uitgegaan van de positieve intenties van de ander, waarbij er met elkaar in plaats van over elkaar wordt gesproken en er ruimte is om te leren van fouten. Overigens betekent dit niet dat je als gemeente moet loslaten; stevig contractmanagement waarbij het moeilijke gesprek niet uit de weg wordt gegaan is van essentieel belang.

Tips voor goed partnerschap

  • stel een visie op voor het sociaal domein en creëer hier draagvlak voor
  • kies een aanbestedingsvorm waarbij je je partner goed leert kennen en zoek de moeilijke onderwerpen op
  • ken en erken elkaars verschillen, heb hier respect voor en pas je hierop aan
  • zorg aan beide kanten voor een aanspreekpunt met mandaat
  • communiceer open en transparant en doe dit frequent
  • deel actief fouten en leer ervan

Terugblik van een deelnemer

Tijdens de bijeenkomst verwelkomde het netwerk een aantal nieuwe aspirant-leden. Een van hen blikt terug:

“Het was interessant om het perspectief van een aanbieder te horen over het ontwikkelen van een partnerschap. Mooi vond ik dat Janneke aangaf dat het allemaal begint en eindigt met vertrouwen. Dat je eerlijk tegenover elkaar bent in wat je wil bereiken en hoe je daar wil komen. En ook dat het belangrijk is dat je als gemeente wel opdrachtgever bent én blijft. Naast de inleiding van Janneke vond ik de speeddates ook erg waardevol. Hierdoor kon ik van andere gemeenten horen hoe zij omgaan met bepaalde zaken en waar zij mee bezig zijn. Het leuke aan dit soort bijeenkomsten vind ik dat het mijn horizon verbreedt; zeker omdat we door corona zoveel thuiswerken, is dit belangrijk.”

Over het Transformatienetwerk

Het Transformatienetwerk is een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering voor en door gemeenten. Het netwerk verschilt van andere overleggen doordat belangenvertegenwoordiging niet aan de orde is. De VNG en het ministerie van VWS zitten aan tafel als gesprekspartner.

Schuift u(w gemeente) 5 juli vrijblijvend aan?

De volgende bijeenkomst van het netwerk is maandag 5 juli van 15.00 – 17.00 uur (online via Zoom). Het programma wordt in de loop daarnaartoe bekend gemaakt. Een keer meedoen? Meld je vrijblijvend aan bij Klaske Gonlag.