Kansen voor sociale wijkeconomie

15 december 2015

De sociale wijkeconomie, een thema dat niet los kan worden gezien van de wijkeconomie of de regionale economie. Onlangs organiseerde RadarAdvies een bijeenkomst over de sociale wijkeconomie in Emmen in samenwerking met Buurtsupport. Ook werd een rapport gepresenteerd over de ervaringen met en de kansen voor de sociale wijkeconomie.

Rapport sociale wijkeconomie

SER–voorzitter Mariette Hamer en wethouder Bouke Arends namen het rapport De praktijk van grenzen verleggen, ervaringen met sociale wijkeconomie Emmen in ontvangst. Hierin staan de ervaringen in Emmen met sociale wijkeconomie. Zo gingen schoolverlaters van de praktijkschool aan het werk als Woonhulp en werden in nauwe samenwerking met de bedrijventerreinen terreinbeheerders ingezet. Conclusie is dat het mogelijk is door middel van samenwerking nieuw werk te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Sociaal ondernemerschap in de wijk

Mariette Hamer benadrukte op basis van een recent SER-advies dat sociaal ondernemerschap ook een andere overheid vraagt: meer partnerschap en ontschotting. Sociaal ondernemers moeten volgens haar hun impact beter meten en zichtbaar maken. Emmen is hier door middels van pilots mee aan de slag gegaan.

Pilots in Emmen

Voor de pilots in Emmen heeft een sociale impactmeting plaatsgevonden. Belangrijke conclusie is dat Ziektekostenverzekeraars een belangrijke baathebber zijn. Denk aan afname van het aantal huisartsbezoeken van de deelnemers aan de pilots. Sommige medewerkers in de pilots zijn de eerste in drie generaties die betaalde arbeid verrichten. Het doorbreken van deze negatieve spiraal heeft een groot effect, dat niet geheel in geld is uit te drukken.

Resultaten sociale wijkeconomie

De gemeente Emmen is blij met de initiatieven van Buurtsupport. Er is dubbelop winst geboekt: mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn aan het werk en de leefbaarheid in dorpen en wijken vergroot. De gemeente ziet kansen voor sociaal ondernemerschap en ziet ook de eigen rol veranderen: “Wat de gemeente nu vooral nodig heeft is tijd om de ambities met lokale partners waar te maken, zonder tussentijdse landelijke bemoeienis, wisselingen of extra regels,” aldus wethouder Bouke Arends.

Contact

Wilt u meer weten over de pilots in Emmen of de mogelijkheden van de sociale wijkeconomie? Neem direct contact met ons.

U kunt het rapport online via ISSUU lezen.