Gemeente Coevorden: 20 uitdagingen voor 2020

10 mei 2017

De gemeente Coevorden is druk bezig met het transformeren van het sociaal domein op het gebied werk, inkomen, zorg en welzijn. Er zijn twintig uitdagingen geformuleerd met als doel om zoveel mogelijk mensen in de gemeente mee te laten doen aan de samenleving.

De gemeenteraad is nauw betrokken bij het stellen van kaders van het proces en staat ook stil bij zijn eigen rol van de hervorming. Onze adviseur Bert Otten adviseert de gemeente over het proces en inhoud van de opgaven in het sociaal domein en begeleidt de sessies met de raad, met inwoners en met professionals.

2020 in kaart

De uitdagingen vallen onder vijf pijlers: preventie, eigen kracht, gebiedsgerichte aanpak, integraliteit en financieel toekomstbestendig. In deze infographic staan alle uitdagingen genoemd, waaronder: het helpen van inwoners bij het vergroten van hun sociale netwerk, zorgen dat professionals betrokken zijn bij de omgeving waarin ze werken en slim samenwerken om elkaar te versterken.

Iedereen kan meedenken

Over alle twintig uitdagingen is de gemeente in gesprek met onder meer inwoners, vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en maatschappelijke instanties. Er zijn bijeenkomsten en er kan worden meegedacht via een online platform. Zo kunnen veel burgers en professionals een bijdrage leveren.

Meer weten?

Wij begeleiden de gemeente om te komen tot een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Bert Otten.