Evaluatie lesprogramma Under Pressure

22 april 2022

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Samenleving en Integratie, en de NCTV hebben we met het Verwey-Jonker Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar Under Pressure. Het uitgangspunt van het lesprogramma Under Pressure van Diversion: het vergroten van de weerbaarheid tegen desinformatie en van het democratisch burgerschap bij jongeren, zodat de voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering vermindert.

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd onder 532 leerlingen op acht scholen (havo, vwo en mbo) in 6 gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Haarlemmermeer, Amersfoort en Arnhem). We hebben onder andere diepte-interviews afgenomen met peer educators, leerlingen en docenten en observaties verricht tijdens lessen.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek liggen op kennis- en bewustzijnsniveau. Door het volgen van de lessen Under Pressure is de kennis van leerlingen groter geworden op het gebied van nepnieuws, desinformatie en sociale media algoritmes. Ook zijn ze zich bewuster van mogelijkheden om deze te herkennen. Wel komt uit de evaluatie de nuance naar boven dat de lessen weliswaar meer kennis en bewustwording realiseren bij leerlingen, maar dat voor het herkennen van ook de meer complexe vormen van nepnieuws en desinformatie en voor gedragsverandering meer tijd en oefening is vereist.