Effectmeting diensten Landelijk Steunpunt Extremisme

23 februari 2022

Voor het Landelijk Steunpunt Extremisme deden wij onderzoek naar de effectiviteit van de diensten familieondersteuning en individuele trajectbegeleiding. Uit de effectmeting blijkt dat deze diensten positief bijdragen aan de disengagement van geradicaliseerde personen en ondersteuning van hun directe omgeving.

In de effectmeting stond de effectiviteit van de diensten op casusniveau centraal. Het steunpunt wil met de uitkomsten zowel intern als extern de werkwijzen verbeteren en inzicht geven in de effectiviteit van de gezamenlijke inzet (met ketenpartners) bij de begeleiding van individuele personen en families die te maken krijgen met radicalisering van extremisme.

Het Landelijk Steunpunt Extremisme is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Het wil casuïstiek nog beter registreren, om zo ook de effectiviteit nog beter te kunnen meten. In ons onderzoek doen wij daar verschillende aanbevelingen voor. Natuurlijk zal er de komende jaren meer onderzoek gedaan moeten worden en is het werkveld doorlopend in ontwikkeling.

Bekijk het hele rapport Onderzoek Effectiviteit Familieondersteuning en Forsa van het Landelijk Steunpunt Extremisme.

Ga naar de website van het Landelijk Steunpunt Extremisme.

Ook een effectmeting laten uitvoeren? Of een onderzoek of evaluatie?

Neem gerust contact op met Maarten van de Donk. Bel, app of stuur hem een e-mail.

Of laat een bericht achter: