Deelnemers gezocht pilottraining Democratische rechtsorde

08 maart 2019

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelen we een training Democratische rechtsorde: weerbare lokale overheid. Middels de pilottraining kijken we of het programma aanslaat. Voor de (gratis) pilot zoeken we deelnemers. 

democratieVan nepnieuws en buitenlandse inmenging tot polarisatie, radicalisering of extreme onverdraagzaamheid. Veel gemeenten hebben hiermee te maken. En soms ook met de dreigende invloed van criminelen op het openbaar bestuur, of met falend optreden van de overheid zelf.

Training o.a. voor (strategisch) adviseurs, beslissers en politie

De training is bedoeld voor gemeentelijke (strategisch) adviseurs, beslissers en middenmanagement op het terrein van Openbare orde en veiligheid (OOV) en in het sociaal domein. Ook anderen, zoals de politie kunnen deelnemen. Voor de pilottraining gaat het om een dag, eind april/medio mei.

Grondbeginselen en instrumenten democratische rechtsorde

Deelnemers leren fenomenen herkennen en leren te handelen. In de training komen de grondbeginselen van de democratische rechtsorde aan de orde, maar wordt ook gekeken naar instrumenten waarmee we deze beschermen zoals het driesporenbeleid en het normatief kader problematisch gedrag.

Praktische informatie en aanmelden

Datum: dinsdag 21 mei 2019
Tijd: 9.00 tot 18.00 uur
Locatie: Utrecht

Meedoen aan de pilottraining of meer weten? Stuur dan een mailtje aan Marieke Megens.

De training ontwikkelen wij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en wordt onderdeel van het bredere pakket aan ondersteuning dat door het Rijk aan gemeenten wordt geboden, in het versterken van hun weerbaarheid. Onder andere via BZK, de NCTV en de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit (ESS).