De rol van de jongerenwerker in de aanpak van radicalisering

22 februari 2016

Jongerenwerkers hebben een belangrijke rol in het voorkomen van extremisme en radicalisering. Zij staan dichtbij kwetsbare jongeren en weten het snelst wat er in groepen speelt. De online aanwezigheid van diverse vormen van extremisme brengt een extra dimensie in het jongerenwerk, zoals het actief zijn op online platforms en verschillende vormen van (radicaal) extremisme herkennen en begrijpen.

De kwetsbaarheid van jongeren

Jongeren van alle achtergronden zijn kwetsbaar voor radicalisering, van Islamistisch extremisme tot rechts-extremisme of bijvoorbeeld dierenwelzijn. Een kwetsbaarheid die gevoed kan worden door tal van push en pull factoren, van onder andere ontspoorde identiteitsvorming, familieproblemen en spanningen in de gemeenschap, gevoelens van frustratie, uitsluiting en vervreemding, traumatische ervaringen, discriminatie.  Jongerenwerkers kunnen aan de voorkant, in de preventie een belangrijke bijlage leveren.

Werk voor de jongerenwerker

De meest kwetsbare jongeren zijn vaak het moeilijkst te bereiken. Jongerenwerkers lukt dat vaak wel. Ze kunnen als rolmodel fungeren, jongeren positief beïnvloeden, signalen van radicalisering oppikken en alternatieven aanbieden. Hierdoor zijn jongerenwerkers in staat om in een vroeg stadium preventief te handelen.

Het is overigens essentieel om jongerenwerk niet constant en te nadrukkelijk te ‘gebruiken’ voor de preventie van radicalisering. Het belangrijkste aspect van jongerenwerkwerk is namelijk het ondersteunen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren, en om mogelijkheden voor jongeren te creëren om hun eigen toekomst vorm te geven. Jongerenwerkers kunnen een veilige omgeving bieden waar jongeren kunnen ‘ontsnappen’ aan hun soms dagelijkse zorgen of lastige thuissituatie. Er ligt een kans voor jongerenwerkers om kritisch denken en weerbaarheid ten aanzien van extremistische ideeën te creëren.

De jongerenwerker online

Extremisten maken graag gebruik van de mogelijkheden van de online wereld. Jongeren, en hun vrienden, zijn ook constant online. Vanuit ‘presentie’ moeten jongerenwerkers daar zijn waar de jongeren zijn: op straat en de pleintjes, en dus ook op Telegram en Discord. Naast tafelvoetbal ook Call of Duty en ander online games samen spelen.

Samenwerken met partners

De jongerenwerker staat er niet alleen voor. Verschillende partners werken samen om extremisme bij jongeren te voorkomen. Jongerenwerkers werken niet alleen samen met wijkagenten, gevangenismedewerkers, psychologen, maatschappelijke werkers en onderwijzers, maar ook met de jeugd zelf.

Meer weten? Of investeren in het lokale jongerenwerk?

RadarAdvies heeft veel ervaring met de preventie van radicalisering en jongerenwerk. We kunnen workshops, kennissessies of deskundigheidsbevordering organiseren om te zorgen dat de jongerenwerkers weten wat ze kunnen doen en hoe. Verder is RadarAdvies al 10 jaar nauw betrokken bij het EU-brede Radicalisation Awareness Network (RAN), waar een werkgroep is toegewijd aan Jeugd en Onderwijs. Onlangs is een overzichtspaper gepubliceerd (Engels) met alles wat deze werkgroep in de afgelopen 10 jaar heeft gedaan.

Wilt u meer weten over jongerenwerkers en de aanpak van radicalisering en terrorisme? Neem dan contact op met Boy Broeders, Steven Lenos of Alwyn Voogd.