Blog: Ouderen & financiën

13 januari 2016

De meeste vragen die oudere bewoners stellen aan de professionals uit het wijkteam Coolsingel Stadsdriehoek in Rotterdam gaan over eenzaamheid en financiën. Als teamcoach van het wijkteam Coolsingel Stadsdriehoek in Rotterdam was ik regelmatig aanwezig bij voorlichtingsbijeenkomsten. Begin december was ik bij een bijeenkomst waar Rob de Wit twintig oudere wijkbewoners informeerde. Rob, voorheen vrijwilliger bij schuldhulpverlening en nu betaald budgetcoach bij Wmo Radar, stond klaar voor de ouderen om al hun vragen te beantwoorden.

Diverse vragen over financiën

Veilig pinnen, toeslagen, schulden, ziektekosten, het levenstestament, mentoring. Dit zijn slechts enkele financiële vraagstukken die in 2×20 minuten voorbijkomen. De aanwezige bewoners lijken zich inderdaad maar al te goed in deze onderwerpen te herkennen. Zo noemt een bewoner de naheffing van de eigen bijdrage van zorgkosten die tot een schuld hadden geleid van meer dan 1000 euro.

Ouderen veel vragen over financiën

Het geven van voorlichting aan ouderen is echt een ‘groeimarkt’, om het maar economisch te verwoorden. Dat merkt Rob ook. Inmiddels komt de vraag hiervoor ook uit meerdere Rotterdamse wijken. Maar wat maakt zijn aanbod nu effectief, doeltreffend en vooral anders? Er zijn immers door heel het land initiatieven die zich richten op het (budget)ondersteuning en advies voor ouderen. Veel gemeenten bieden op verschillende manieren hulp bij geldzaken.

Groepsvoorlichting én individuele begeleiding

Het succes zit denk ik ten eerste in de combinatie van groepsvoorlichting én de individuele begeleiding. Naast het geven van deze voorlichtingsbijeenkomsten begeleidt Rob ouderen individueel. Ervaring leert dat veel ouderen vaak wel weten wat ze willen of juist niet, maar niet weten wat er allemaal mogelijk is. En dat duidelijkheid in de wirwar aan regels of mogelijkheden door ouderen verwelkomt wordt. De bijeenkomsten kennen bovendien een praktische insteek. Bewoners kunnen direct een afspraak maken.

En Rob staat hier niet alleen in. Dat is het tweede punt waardoor dit een succesaanpak is. Hij maakt onderdeel uit van een wijkteam, waardoor hij in contact staat met collega’s die veel (kwetsbare) ouderen bezoeken en ondersteunen. De lijnen met andere professionals en vrijwilligers in de wijk zijn kort en effectief, signalen worden gedeeld en successen worden gevierd.

Radar zet altijd in op het verbinden van initiatieven en partners in de wijk. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Deze voorlichtingsbijeenkomst is mede georganiseerd door vrijwilligers van de Zonnebloem en het Zorgcentrum Atrium stelde een ruimte beschikbaar. En tenslotte zorgen tevreden wijkbewoners zelf voor een sneeuwbaleffect. Ze bereiken weer andere ouderen die ondersteuning, tips of coaching kunnen gebruiken.

Aan de slag met ouderen

Voorlichting en coaching van ouderen is een belangrijk instrument om op wijkniveau op in te zetten. Even zo belangrijk is een integraal ouderenbeleid. Is uw aanbod wel effectief en integraal?