Shermin Amiri

Senior adviseur

Expertises

Shermin is een strategische denker met een sterk analytische geest. Hij verbindt zijn strategisch inzicht op een natuurlijke manier met ingewikkelde thema’s die hem aan het hart gaan, zoals integratie en participatie. Hij is in staat om wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar bruikbare en duurzame oplossingen. Shermin kan goed luisteren en is sterk geïnteresseerd in wat mensen beweegt. Van daaruit kan hij mensen motiveren om stappen te zetten en in beweging te krijgen. Hij is een betrouwbare sparringpartner die inspireert, agendeert en oplossingen aandraagt. Het creëren van een inclusieve samenleving is de drijfveer achter alles wat hij doet. Daar zet hij zich graag voor in!

Rollen

Senior adviseur, projectleider, toezichthouder, bestuurder

Opleiding

 • Universiteit Iran: Strafrecht en Rechtsfilosofie
 • Hogeschool Utrecht: Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Diverse leiderschap programma’s en leergangen voor toezichthouders en commissarissen

Recente opdrachten

 • Programmamanager Vluchtelingen, gemeente Almere
 • Projectleider/onderzoeker Reflectieonderzoek totstandkoming Inburgeringswet 2021, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Senior strategisch adviseur Strategische advisering van overheden met betrekking tot maatschappelijke spanningen en polarisatie, De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Projectleider/senior adviseur Regionale samenwerking Wmo D6/D9, Regio West Brabant West
 • Projectleider/senior adviseur Tussenevaluatie sociale agenda provincie Drenthe
 • Senior adviseur Strategische advisering aanbesteding Zelfredzaamheidsroute Inburgeringswet 2021, gemeente Zoetermeer

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Projecten en Inclusie Landelijk bestuur D66 (2022-heden)
 • Lid Adviesraad COA, aandachtsgebied bewonersperspectief (2021-heden)
 • Projectbestuurslid Diversiteit en Inclusie Landelijk bestuur D66 (2021-2022)
 • Bestuursvoorzitter Landelijke Thema-afdeling Samenleven Migratie en Asiel (2020-2022)
 • Lid Adviesraad VluchtelingenWerk Nederland (2020-2021)