Merel van Kessel

Adviseur en onderzoeker

Expertises

Profiel

Merel is maatschappelijk betrokken, communicatief sterk en creatief. Met haar positief-kritische houding kijkt zij met een frisse blik naar uitdagende vraagstukken. Ze voelt zich thuis in dynamische projecten waarin ze haar inventieve ideeën en ruimdenkendheid kwijt kan. Merel heeft het uitstekende vermogen om inhoudelijk thema’s hands-on aan te pakken en te vertalen naar creatieve uitingen. Ze maakt makkelijk contact, waardoor ze op een natuurlijke manier bestuur, beleid en uitvoering samenbrengt.

Expertises

Jeugd, jongerenparticipatie, talentontwikkeling, onderwijs, (rekenkamer)onderzoek, bedrijfsvoering en veranderopgaven.

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectleider

Opleiding

Master Beleid, Communicatie en Organisatie, Vrije Universiteit Amsterdam
Bachelor Communicatie Wetenschap, Universiteit van Amsterdam

Recente projecten

  • Praktijkonderzoek naar Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren. In samenwerking met GGD Regio Utrecht en Trimbos Instituut
  • Mentorproject Goal! 
    Langstlopende maatjesproject van Amsterdam, waarbij vrijwillige mentoren gekoppeld worden aan kwetsbare jongeren
  • Rekenkameronderzoeken naar de jeugdhulp in de gemeente Alkmaar en Doetinchem
  • Het opstellen van een Plan van Aanpak jongerenoverlast in Werkendam
  • Opzetten van een bewustwordingscampagne rondom langer zelfstandig wonen in Leidschendam-Voorburg
  • Voorbeelden van infographics: Minimabeleid en Jeugdhulp.