Marjon Breed

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Marjon is een senior adviseur met brede kennis en ervaring binnen zowel de zorg als de Wmo. Marjon is inzetbaar als projectleider, projectmanager en (beleids)adviseur en begeleidt aanbieders en gemeenten bij de transformatie in het sociale domein. Zij zoekt en vindt de verbinding in een omgeving met verschillende belanghebbenden en schakelt gemakkelijk tussen verschillende niveaus. Zij opereert graag op het grensvlak tussen beleid en uitvoering. Marjon is vanuit de inhoud gedreven, analytisch en pragmatisch, en zet beleid om in resultaatgerichte projecten. Marjon is energiek en enthousiasmerend. Humor vindt zij een belangrijke eigenschap.

Opleiding

 • KU Nijmegen: Arbeids- en Organisatiepsychologie (afgestudeerd)
 • KU Nijmegen: Bestuurs- en Beleidswetenschappen (theoretisch gedeelte)
 • Diverse korte cursussen, oa projectmanagement, storytelling, leiderschapsvaardigheden

Projecten

Een greep uit de projecten van Marjon in verschillende rollen:

Beleidsadviseur:

 • Coördinatie landelijk kennisnetwerk Wmo in opdracht van het ministerie van VWS
 • Secretaris landelijk Wmo projectleidersnetwerk
 • Beleidsadviseur Wmo in een gemeente
 • Meerjarenbeleidsplan reïntegratiebedrijf
 • Beleidsadviseur van de bestuurder van een grote zorgaanbieder, o.a. ondersteuning fusietraject

Projectleider:

 • Kwartiermaken en evalueren sociaal wijkteam in opdracht van een gemeente
 • Projectleider decentralisatie AWBZ in opdracht van 10 gemeenten
 • Projectmanager invoering zorgleefplan en ECD bij een grote aanbieder van zorg
 • Projectmanager van een cluster Arbeidsmarktbeleid van een regionale koepel van zorgaanbieders
 • Ontwikkeling en invoering van trajectfinanciering binnen de maatschappelijke opvang in een gemeente

Adviseur:

 • Adviestraject ketenzorg voor ouderen in opdracht van 3 gemeenten
 • Voorbereiding 3 gemeenten en hun aanbieders op de decentralisatie van de begeleiding uit de AWBZ
 • Voorbereiding van een aanbieder op de decentralisatie van taken naar de gemeente
 • Adviestraject Ketenzorg voor ouderen in opdracht van een aanbieder
 • Adviestraject voor de organisatie en aansturing van het welzijnswerk voor een regio
 • Adviestraject buurtgerichte inzet van werklozen in de wijk
 • Advies aan gemeente over het inrichten van een bijzondere woonvoorziening voor overlastgevers (Skaeve Huse)

Onderzoeker:

 • Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS, naar collectieve Wmo-voorzieningen die het beroep op individuele verstrekkingen voorkomen of uitstellen
 • SROI (social return on investment)-metingen op een aantal voorzieningen
 • Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS naar kansen op kantelen en samenwerken
 • Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS naar brede clientondersteuning
 • Onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden binnen de Wmo voor een gemeente