Marije Meines

Senior adviseur, manager

Expertises

Profiel

Marije is een expert op het gebied van radicalisering en (gewelddadig) extremisme. Sinds 2004 ligt haar focus op de aanpak van radicalisering en de preventie van (georganiseerde) criminaliteit. Als voormalig beleidsmedewerker bij de rijksoverheid heeft Marije een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Sinds januari 2020 leidt Marije het Radicalisation Awareness Network en is zij manager van ons team Radicalisering en democratie. Collega’s kennen haar als zeer alert op het proces, dat zij altijd weer terugbrengt naar het doel en de inhoud, zodat het middel geen doel wordt. 

Rollen 

  • Adviseur 
  • Procesbegeleider
  • Trainer 
  • Onderzoeker 

Projecten 

  • Radicalisation Awareness Network (RAN) in opdracht van de Europese Commissie 
    RAN is een netwerk van momenteel zo’n 5000 eerstelijnswerkers, zoals docenten, agenten en jongerenwerkers uit alle 27 EUlidstaten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook produceren we beleidsadviezen voor lidstaten, zoals onlangs, vanuit de werkgroep van gevangenispersoneel, over de detentie van verdachten en veroordeelden van terrorismemisdrijven of over de aanpak van terugkeerders of groepen rechts-extremisten. RadarAdvies heeft RAN opgezet en begeleidt nu de 10 werkgroepen van het netwerk. RAN is gericht op de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme. 
  • Ontwikkelen Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering
    De toolkit biedt kennis, geleerde lessen, handige checklists en formats om de interventies om radicalisering tegen te gaan te evalueren. De toolkit is ontwikkeld door RadarAdvies, Verwey-Jonker Instituut en A.G. Advies, in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.