Inclusieve arbeidsmarkt

Samen met gemeenten, arbeidsmarktregio’s, sociaal werkbedrijven, werkgevers, UWV en het Rijk werken we aan een arbeidsmarkt die inclusiever móet. Dit doen we met onpartijdige procesbegeleiding en inhoudelijke deskundigheid. Bijvoorbeeld bij regionale samenwerking, structuur- en cultuurverandering en functiecreatie.

Iedereen met een arbeidsvermogen heeft recht op kansengelijkheid, óók statushouders, derde generatie migranten met een niet-westerse achternaam en mensen met een arbeidsbeperking. Hiervoor is meer draagvlak en creativiteit nodig. In partnerschap met onze opdrachtgevers doen we wat nodig is om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Procesbegeleiding inclusieve arbeidsmarkt

Onze procesbegeleiders en projectleiders hebben in verschillende pilots en opdrachten een schat aan kennis en ervaring opgedaan. We weten hoe we de onderstroom en bovenstroom moeten verbinden in samenwerkingstrajecten binnen en tussen gemeenten en publieke organisaties. Dit doen we zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau.

Voorbeeld: verbeteren regionale samenwerking
Procesbegeleiding regio IJmond: het versterken van de regionale samenwerking rondom de inwoners tussen 3 gemeenten en hun sociaal werkbedrijf. Het middel: het gezamenlijk (van inwoner, tot uitvoering, tot beleid, tot bestuurder) doorlopen van een onderzoeks- en veranderproces waarbij de deelnemers gaandeweg het proces al verbeteringen uitprobeerden.

Samenwerken aan inclusieve arbeidsmarkt

De omslag naar een inclusieve organisatie vraagt om een stevig commitment van het management, omdat het doorbreken van normen vraagt om een cultuurverandering. Wij voeren evaluaties uit om werkplekken op een innovatieve manier inclusiever te maken.

Voorbeeld: pilot functiecreatie bij politie-eenheden 
Voor de politie-eenheden Den Haag en Amsterdam hebben we de landelijk bekroonde pilot rondom de inzet van camerabeeldspecialisten met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) geëvalueerd. Voor deze opdracht is ook een handreiking en vervolgadvies geschreven over structurele inbedding van de pilot binnen de politieorganisatie. Lees meer >

Voorbeeld: onderzoek sociale firma’s in arbeidsmarktregio’s 
In opdracht van de FNV hebben we onderzoek gedaan naar de sociale firma’s die actief zijn in de arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Midden-Gelderland en Twente. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de daaropvolgende analyse hebben we een set van heldere en werkbare aanbevelingen geformuleerd. Lees meer >

Voorbeeld: evaluatie Schakelpunt Landelijke Werkgevers
Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we het Schakelpunt Landelijke Werkgevers en Binnenwerk geëvalueerd. Het Schakelpunt ondersteunt landelijke werkgevers met vestigingen in verschillende arbeidsmarktregio’s die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam betaald werk willen bieden. Binnenwerk is een rijksbrede invulling van de Participatiewet.

Waar een wil is, is een weg

Wij kunnen u helpen om de goede stappen naar een inclusievere organisatie en arbeidsmarkt te zetten. Naast evaluaties, onderzoek of procesbegeleiding, kunnen wij bijvoorbeeld ook ondersteunen bij:

Heeft u een specifieke vraag? Bel, app of mail ons gerust!

Neem contact op met een van onze collega’s of laat hieronder een berichtje achter.

Bert Otten is adviseur met een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hij heeft aan de basis gestaan van vele ingrijpende veranderingsprocessen. Zijn kennis en expertise: sociale werkvoorziening, de Participatiewet, onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemerschap, sociaal ondernemen, social return en BBZ.

David Sondorp is een aanpakker. Vanuit een cijfermatige, analytische grondslag is hij snel in staat duidelijk te maken wat er moet gebeuren. Zijn kennis en expertise: datagedreven sturing, verfrissende communicatie, (sociaal) ondernemerschap, parttime ondernemen vanuit de bijstand en verandermanagement.

Laat een bericht achter: