Jeugdhulp

Wij willen dat kinderen en jongeren hun kansen, talenten en mogelijkheden optimaal benutten bij het opgroeien. Juist in gezinnen waar opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat. De professionals van RadarAdvies zijn betrokken bij gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere maatschappelijke organisaties. Zij geven gezinnen en hun sociale netwerken de regie terug en versterken hun vermogen om problemen zelf aan te pakken.

jeugdhulp_team

Transitie jeugdhulp

RadarAdvies is vanaf  het eerste moment betrokken geweest bij de transitie. Voor de jeugdhulp betekent dit het grootse proces van overheveling van verantwoordelijkheid naar de gemeenten. Wij hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders door het hele land ondersteund bij onder andere visievorming, communicatie en het organiseren van bijeenkomsten, het (door)ontwikkelen van regionale samenwerking, het voorbereiden, uitwerken en implementeren van beleid, het inkopen van jeugdhulp en het systematisch en bedrijfsmatig inregelen van alle betrokken randvoorwaarden (denk aan ICT, facturatie, bevoorschotting, productcodering).

Transformatie jeugdhulp

De transitie is feitelijk achter de rug. Er is al veel gebeurd en toch moet er ook nu nog veel gebeuren. Losse eindjes worden aan elkaar geknoopt. Ook in deze fase ondersteunen wij gemeenten om te zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip belanden.

Tegelijkertijd krijgen steeds meer gemeenten, nu zij daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, een beeld van de transformatie die plaats moet vinden. Een transformatie naar betere samenwerking tussen verschillende jeugdhulpaanbieders die bij een gezin betrokken zijn, het ontwikkelen van innovatieve vormen van jeugdhulp en de invoering van ‘één gezin, één plan’ zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen waar de gemeente nu voor staat.

Beweegruimte voor jeugdhulp

De transitie van de jeugdhulp heeft al veel energie losgemaakt en kan in potentie voor de juiste beweegruimte voor beleidsmakers en jeugdhulpverleners zorgen. Om te doen wat nodig is voor gezinnen die jeugdhulp ontvangen. RadarAdvies adviseert en ondersteunt gemeenten om er voor te zorgen dat zij die beweegruimte optimaal gaan benutten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de transformatie van de jeugdhulp? Neem dan contact met ons op.