Jeugdhulp

Wij willen dat kinderen en jongeren hun kansen, talenten en mogelijkheden optimaal benutten bij het opgroeien. Juist in gezinnen waar opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat. Onze collega’s zijn nauw betrokken bij gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere maatschappelijke organisaties. Samen geven we gezinnen en hun sociale netwerken de regie terug en versterken we hun vermogen om problemen zelf aan te pakken.

jeugdhulp

Transitie jeugdhulp

Voor de jeugdhulp betekent de transitie het grootse proces van overheveling van verantwoordelijkheid naar de gemeenten. Wij hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders door het hele land ondersteund bij onder andere:

  • visievorming
  • het inkopen van jeugdhulp
  • het (door)ontwikkelen van regionale samenwerking
  • communicatie en het organiseren van bijeenkomsten
  • het voorbereiden, uitwerken en implementeren van beleid
  • het systematisch en bedrijfsmatig inregelen van alle betrokken randvoorwaarden

Transformatie jeugdhulp

Er is veel gebeurd en moet nog veel gebeuren. Losse eindjes worden aan elkaar geknoopt. Ook in deze fase ondersteunen wij gemeenten.

Tegelijkertijd krijgen steeds meer gemeenten een beter beeld van de transformatie naar betere samenwerking tussen verschillende jeugdhulpaanbieders die bij een gezin betrokken zijn, het ontwikkelen van innovatieve vormen van jeugdhulp en de invoering van ‘één gezin, één plan’ zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen waar de gemeente nu voor staat.

Beweegruimte voor jeugdhulp

De transitie van de jeugdhulp heeft al veel energie losgemaakt en kan in potentie voor de juiste beweegruimte voor beleidsmakers en jeugdhulpverleners zorgen. Om te doen wat nodig is voor gezinnen die jeugdhulp ontvangen. RadarAdvies adviseert en ondersteunt gemeenten om er voor te zorgen dat zij die beweegruimte optimaal gaan benutten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de transformatie van de jeugdhulp? Neem dan contact met ons op.