4 bouwstenen om inclusie lokaal te bevorderen

Veel gemeenten, bewoners en vertegenwoordigers van gemeenschappen streven naar meer inclusie, zodat mensen zich thuis voelen in hun buurt, dorp of stad. Iedereen moet mee kunnen doen. Dit vraagt om een slag te maken van op de agenda, naar luid en duidelijke acties. Zo kunnen we discriminatie en ongelijkwaardigheid daadwerkelijk tegengaan op lokaal niveau. Dit vraagt nú om een volgende stap, want een inclusieve samenleving begint bij onszelf.

Vanuit betrokkenheid en interesse gingen we in 2020 en 2021 in gesprek met gemeenten en gemeenschappen die veel ervaring hebben met inclusie. Daarna organiseerden we de workshop Inclusief jij! waar 60 vertegenwoordigers van het thema uit heel Nederland aan deelnamen. Deze 2 initiatieven hebben geleid tot een reeks geleerde lessen met toepasbare acties (bouwstenen).

4 bouwstenen die inclusie lokaal bevorderen

Op basis van 4 bouwstenen kunnen wij uw gemeente of gemeenschap verder helpen met de volgende stap. Daar zijn niet per definitie alle 4 bouwstenen voor nodig. Afhankelijk van de lokale situatie komen we tot een specifiek plan van aanpak. Uiteraard houden we hierbij rekening met uw stakeholders en de lokale dynamiek.

Bouwsteen: startfoto

inclusie tip maak een startfoto
Met het maken van een startfoto bepalen we hoe inclusief de huidige lokale samenleving is. Op basis hiervan komen we tot conclusies en concrete verbeterpunten die inclusie kunnen bevorderen.

  • Hoe: literatuuronderzoek en interviews met vertegenwoordigers van gemeente, gemeenschappen, en inwoners.

Bouwsteen: re-bubbelen

inclusie tip kom lokaal samen
‘Leven in je eigen bubbel’ is een veelgehoorde uitdrukking. Je omgeven met gelijkgestemden is prettig en dat moet ook zo blijven. Maar als te veel mensen alleen maar in hun eigen bubbel blijven hangen en daarbuiten amper iemand kennen – en er te veel vooroordelen op na houden – dan doet dat de groei naar een meer inclusieve samenleving geen goed. Dus: re-bubbelen gaat niet over een bubbel verlaten, maar over deel uitmaken van meerdere bubbels.

  • Hoe: laagdrempelige ontmoetingen tussen inwoners. Deze ontmoetingen gaan een stap verder dan alleen ontmoeten; het gaat bij re-bubbelen om de inhoud. Inwoners leren hoe deel uit te maken van meerdere bubbels en ontwikkelen zo een breder perspectief op en meer begrip voor inwoners in hun wijk en/of gemeente. Het principe: ‘bekend maakt bemind’. Het doel: verbondenheid creëren. Het resultaat: inwoners bevorderen zélf inclusie.

Bouwsteen: allianties

inclusie tip vorm een alliantie
We helpen bij het op lokaal niveau organiseren van brede allianties. Inclusie kan immers niet alleen het onderwerp voor de gemeente, een gemeenschap of een organisatie zijn. Bij alliantievorming werk je gezamenlijk aan uitgangspunten en een agenda voor inclusie.

  • Hoe: een bijeenkomst. Tijdens een bijeenkomst worden uitgangspunten vastgesteld en – nog belangrijker – afspraken gemaakt om deze in samenhang met elkaar in praktijk te brengen.

Bouwsteen: mediation

inclusie tip mediation
Met de inzet van mediation kan een onafhankelijke derde partij een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de onderlinge relaties. Dit geldt zowel bij horizontale spanningen of wantrouwen (groepen binnen de samenleving) als bij verticale spanningen of wantrouwen (tussen burger en overheid).

  • Hoe: een gesprek om samen te komen tot een positieve werk- of omgangsrelatie voor de toekomst op basis van respect voor elkaars uitgangspunten.

Even sparren? Bel, mail of stuur een appje!

Graag praten we met u over uw lokale situatie. Vrijblijvend. Neem gerust contact op met Kifah Shoker.