5 tips voor een inclusieve gemeente waarin niemand achterblijft

Te veel mensen krijgen te weinig kansen in hun eigen buurt, wijk of gemeente. Wat doet uw gemeente op dit moment om ervoor te zorgen dat in de toekomst niemand achterblijft? Wat kan beter? Draag bij aan een inclusievere samenleving met onze 5 tips. Zet zelf de eerste stap om kansengelijkheid te bevorderen.

Tip 1: start met een quickscan inclusie

Alleen met goed inclusief beleid krijgt iedereen de kans om echt mee te doen. Hoe inclusief is uw beleid en aanpak? Onzeker of uw gemeente de beste stappen zet voor te toekomst? Wij kunnen uw beleid en aanpak evalueren. Hierna maken we een quickscan die op een overzichtelijke manier laat zien wat uw concrete verbeterpunten zijn.

Voorbeeld: quickscan gemeente Amstelveen
Voor de gemeente Amstelveen voerden we een quickscan uit naar inclusie en antidiscriminatie. We deden literatuuronderzoek en hielden interviews met inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente en gemeenschappen. Uitkomst: door heldere doelen met daaraan gekoppeld concreet geformuleerde resultaten, zet u betere stappen. Cruciaal bij het realiseren van daadwerkelijke resultaten.

In 1 oogopslag zien wat u inclusiever kunt doen? Bespreek de opties voor een quickscan.
Bel Merel van Kessel.
Of laat een bericht achter onderaan deze pagina.

Tip 2: maak een inclusieagenda en voer deze uit

Als u iedereen mee wilt laten doen, is een inclusieagenda daar een proactief middel voor. Maak daarna pas beleid dat is gebaseerd op een duurzaam uitvoeringsprogramma. Integraal. Met aandacht voor verschillende domeinen, zoals:

 • digitalisering
 • energietransitie
 • gezondheid
 • inkomen
 • onderwijs
 • participatie
 • woningmarkt

Begin bij het begin
Organiseer gesprekstafels in de wijk of buurt met inwoners, vertegenwoordigers van gemeenschappen en partners. Bepaal samen de:

 • meest urgente thema’s
 • prioritering van de thema’s
 • concrete acties voor de thema’s

Kom daarna met alle stakeholders tot een praktisch uitvoerbare inclusieagenda.

Geen tijd? Geen overzicht? Geen nood. Wij kunnen een inclusieagenda voor u maken. Weet u meteen zeker dat het een objectieve agenda wordt. Kunnen we daarna samen aan de slag met de uitvoering. Doen is waar het uiteindelijk om gaat!

Meer weten? Bel Merel van Kessel.
Of laat een bericht achter onderaan deze pagina.

Voorbeeld: inclusieve democratiseringsopgave gemeente Amsterdam
Collega Janet Vloothuis betrok in Amsterdam-Noord 100.000 inwoners bij het verdelen van 1 miljoen euro voor de openbare ruimte. Lees in de casus Inwoners laten meedoen bij democratische opgaven waarom de opdrachtgever juist voor deze opgave tijdelijk een extern projectleider inhuurde.

Tip 3: vorm met alle stakeholders een brede alliantie

Houd grip op het inclusieproces. Stuur op het behalen van doelen die inclusie bevorderen. Zorg voor een brede alliantie met alle stakeholders, ook met inwoners!

Een brede alliantie heeft:

 1. uitgangspunten die voor iedereen helder zijn
 2. een overeenkomst waarin gezamenlijke afspraken staan
 3. een betrokken procesregisseur

Voorbeeld: alliantie ondersteuningsaanbod gemeente Amsterdam
Voor de gemeente Amsterdam stelden we een ondersteuningsaanbod op voor zo’n 100 maatschappelijke organisaties op het gebied van diversiteit en inclusie. Doel: het stimuleren van duurzame samenwerking om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een meer verbonden stad en het tegengaan van uitsluiting of achterstelling van groepen. Uitkomst: tientallen maatschappelijke organisaties die voor het eerst samenwerken aan een inclusiever Amsterdam.

Tip 4: bied inwoners de kans om te re-bubbelen

Je omgeven met gelijkgestemden is prettig en dat moet ook zo blijven. ‘Leven in je eigen bubbel’ is een veelgehoorde uitdrukking. Maar als je te veel in jouw eigen bubbel blijft hangen – en er te veel vooroordelen op nahoudt – dan doet dat de groei naar een inclusievere samenleving geen goed. Re-bubbelen gaat over deel uitmaken van meerdere bubbels.

Faciliteer laagdrempelige ontmoetingen tussen inwoners
Ontmoetingen om te re-bubbelen gaan een stap verder dan alleen ontmoeten. Inwoners leren hoe deel uit te maken van meerdere bubbels en ontwikkelen zo meer begrip voor andere inwoners in hun buurt of gemeente. Het resultaat: inwoners bevorderen zélf inclusie.

Collega Mirte Loeffen is expert op het gebied van inclusie. Lees als voorbeeld in haar blog Praat met inwoners over slavernijverleden en racisme waarom praten met inwoners zo belangrijk is.

Tip 5: zet mediation in

Door mediation te faciliteren draag je als gemeente bij aan een betere basis voor respectvolle omgangsvormen. Dit draagt weer bij aan een inclusievere samenleving. Als we willen dat iedereen meedoet, moeten we ook in deze 2 situaties de verschillende groepen bij elkaar weten te krijgen:

 1. spanningen of wantrouwen tussen groepen binnen de samenleving
 2. spanningen of wantrouwen tussen burgers en overheid

Collega en mediator Maarten van de Donk is expert op het gebied van inclusie, polarisatie en democratie. Maarten: “Mensen vanuit verschillende achtergronden reageren verschillend op situaties. Dit kan leiden tot misverstanden en zelfs angst. Ik ga als onafhankelijke derde persoon het gesprek aan met mensen en groepen om spanningen weg te nemen.”

Bel Maarten van de Donk.
Of laat een bericht achter onderaan deze pagina.

Voorbeelden van inclusieve opdrachten 

 • Alliantie ondersteuningsaanbod diversiteit & inclusie (gemeente Amsterdam)
 • Onderzoek lesaanbod op scholen rondom seksualiteit en lhbtqi+ (GGD Amsterdam)
 • Verkenning naar versterken aanpak moslimdiscriminatie (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Behoeftepeiling gemeenschappen weerbaarheid radicalisering en minderheidsgroepen (Expertise-unit Sociale Stabiliteit)
 • Training Dialoog onder druk (Stichting School en Veiligheid)
 • Training Democratische rechtsorde: Iedere stem telt (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Meer info en aanmelden kan via de website van de VNG >
 • Handelingskader voor burgemeesters bij intocht Sinterklaas (Expertise-unit Sociale Stabiliteit)
 • Evaluatie theatervoorstelling Fok me hokje (Studio 52nd)
 • Projectmanagement integrale aanpak anti-lhbtiq+ geweld (gemeente Amsterdam)

Waar kunnen we u bij helpen?

Op het gebied van inclusie, diversiteit, polarisatie en discriminatie weten wij:

 • waar je moet beginnen
 • wat werkt en waarom
 • wie je nodig hebt
 • wanneer er energie ontstaat
 • hoe je een succesvolle aanpak voortzet

We denken graag mee over uw lokale situatie. Neem contact op met Merel van Kessel.

Of laat een bericht achter: