Studiereis sociaal ondernemen naar Engeland

30 oktober 2015

Het belang van sociale ondernemingen wordt in Nederland steeds meer onderkend. In het Verenigd Koninkrijk wordt het belang van sociaal ondernemen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken al veel langer gezien. Op 8 en 9 oktober organiseerde RadarAdvies een studiereis voor Nederlandse wethouders, directeuren sociaal-en economisch beleid en beleidsambtenaren

Er zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 70.000 ‘social enterprises’ die samen goed zijn voor meer dan een miljoen banen. Hoewel de situatie in het Verenigd Koninkrijk op vele terreinen afwijkt van die van de Nederlandse, gaf de studiereis verschillende nieuwe inzichten.

De mutuals

Veel social enterprises zijn ontstaan vanuit de overheid. Betrokken werknemers die overtuigd zijn dat de publieke dienstverlening beter en goedkoper kan, hebben het recht om een mutual (een coöperatie) te beginnen. Ook in Nederland zien we een groei van coöperaties met name in de zorg. Wellicht worden deze ontwikkelingen als gevolg van de transformatie in het sociaal domein versterkt. Voor deze mutuals en social enterprises bestaat een eigen rechtspersoonlijkheid: de community interest company (CIC). Deze rechtsvorm heeft vooral tot herkenning en tot een groei van het aantal social enterprises geleid.

Social finance

In het Verenigd Koninkrijk wordt door sociale ondernemingen veel gebruik gemaakt van ‘social finance’. Onderdeel hiervan is het gebruik van social impact bonds. De overheid stimuleert deze vorm van financiering met fiscale maatregelen. Veel social enterprises maken inmiddels gebruik van financiering door ‘social finance’. We zouden in Nederland ook de drempels kunnen verlagen voor  deze nieuwe vormen van financiering waardoor het sociaal ondernemen kan gaan groeien.

Social Value Act

De Social Value Act biedt aan gemeenten een kader om  sociaal aan te besteden. Hoewel de voorwaarden nog niet hard geformuleerd zijn, heeft deze wetgeving wel geleid tot meer sociaal ondernemerschap in het Verenigd Koninkrijk.

Erkenning en herkenning

Opvallend is de aandacht op lokaal niveau voor  sociaal ondernemen. Naast de wetgeving die geïntroduceerd is bestaat er een breed commitment voor deze vorm van ondernemen. Er zijn tal van lokale initiatieven en landelijk is Social Enterprise UK erg actief. In Nederland ervaren sociaal ondernemers nog wel eens gebrek aan herkenning en erkenning vanuit gemeenten. In het Verenigd Koninkrijk is hier geen sprake van. Nagenoeg alle gemeenten kennen een gericht beleid op het gebied van sociaal ondernemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de activiteiten van RadarAdvies op het gebied van sociaal ondernemen? Neem dan contact met ons op.