Kifah Shokers drive: kansengelijkheid

03 maart 2022

Collega Kifah komt uit Irak en woont al 25 jaar in Nederland. Ze is zich er al jong van bewust dat er in Nederland veel is om te vieren, maar dat er ook verschillen zijn die we als welvarend land allang hadden kunnen beperken. Moeten beperken. Zoals kansenongelijkheid. “Elk jaar dat we beter samenwerken aan het verkleinen van achterstanden zijn we beter onderweg.”

De kracht van ons werk zit ‘m in onze persoonlijke betrokkenheid. We weten wat er speelt en voelen ons mede verantwoordelijk voor positieve en duurzame maatschappelijke verandering. Zoals collega Kifah Shoker. Zij werkt met name aan vraagstukken op het gebied van kansengelijkheid, jeugd en het tegengaan van polarisatie.

Kifah ShokerKifah vlucht in de jaren 90 met haar familie als gevolg van militaire conflicten, politieke onderdrukking en een sterk verslechterde economische situatie vanuit Irak naar Syrië. Daarna trokken ze een aantal jaar als tweederangsburgers door het Midden-Oosten tot Nederland asiel aanbood. Op 6-jarige leeftijd stond Kifah samen met haar moeder en tante op Schiphol. Ze woonden een half jaar in een asielzoekerscentrum en vonden daarna een vaste woonplek in Apeldoorn.

Lezen en leren

Geboren in Irak, tijdens de Golfoorlog, naar een land waar Kifah met meer keuzemogelijkheden zou opgroeien dan waar haar moeder ooit voor haar dochter van had durven dromen. “In de eerste jaren in Nederland was ik vooral bezig met mezelf zo goed mogelijk aan te passen. Ik was pas 6, maar was me ervan bewust dat we er een succes van wilden maken.”

“In groep 3 zei een meester tegen mijn moeder dat ik mijn woordenschat moest vergroten. Dus bracht mijn moeder me naar de bibliotheek. Ik vond het geweldig. In onze familie werden altijd mooie verhalen verteld en in de bibliotheek werd ik er letterlijk door omringd.”

“In groep 7 leverde ik een verhaal in bij meester Bram. Hij geloofde niet dat ik het zelf had geschreven. Al dat lezen heeft me veel opgeleverd. Mijn drive om succesvol te zijn heeft er altijd in gezeten, maar mijn motivatie kwam vooral voort uit willen lezen en leren.”

Zelf iets doen aan kansenongelijkheid

Tijdens haar bachelor Pedagogische Wetenschappen las Kifah de oratie Democratische opvoeding versus de code van de straat van hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Micha de Winter. De Winter had hiermee als doel om iedereen die zich met opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid bezighoudt ambitieuzer te maken als het gaat om sociale, maatschappelijke en globale doelen van opvoeding. Na het lezen, stond Kifah in de startblokken; ze ging Pedagogische Wetenschappen studeren en deed de master Maatschappelijke Opvoedvraagstukken. “Ik was vooral gemotiveerd om zelf bij te dragen aan het beperken van de verschillen, zodat die voor de jeugd maar minimaal van invloed op hun ontwikkeling zijn; iets doen aan kansenongelijkheid.”

Niet te laat schreeuwen

Voor Kifah betekent een leven in een vrij Nederland dus niet automatisch een leven in een eerlijke samenleving. Kifah: “Ook in Nederland is er werk aan de winkel. We moeten ophouden met pas te schreeuwen als er iets niet goed gaat met een kwetsbare groep. We moeten veel eerder samen optrekken. De oplossing zit ‘m in de bevlogenheid van alle partijen om de dingen eerder te signaleren.”

Ah, dát doe je bij een adviesbureau

“Ik wilde niet bij de overheid werken en ik wilde niet alleen maar onderzoek doen; mezelf niet beperken door vast te zitten aan één thema. Ik ben eerst een paar jaar manager van een huiswerkbegeleidingsinstituut geweest. Via via hoorde ik over RadarAdvies. Dat er ook adviesbureaus bestaan waar je jezelf in vrijheid en vertrouwen kunt ontwikkelen, waar een grote teamspirit heerst en waar hard wordt gewerkt aan een eerlijkere samenleving, wist ik tot dan toe nog niet. Al snel werd duidelijk dat de afwisseling aan opdrachten gelinkt aan maatschappelijke opgaven voor mij een gouden combinatie zouden zijn. Plus: werken met mijn poten in de klei. Daarom solliciteerde ik voor het traineeship. Binnen een paar jaar tijd groeide ik door van junior naar medior adviseur.”

Mooiste opdracht

Kifah werkt het liefst in de frontlinie van waar het in onze maatschappij schuurt. Een van Kifah’s mooiste opdrachten so far: projectleider antidiscriminatie. “Een droomopdracht, omdat ik samen met inwoners uit allerlei gemeenschappen kon gaan onderzoeken wat de beste ideeën waren om op de uitvoeringstafel te krijgen. Eén van die ideeën die we hebben uitgevoerd was het organiseren van safe space-sessies voor inwoners die discriminatie hebben meegemaakt. Het samen doen met inwoners levert de beste resultaten op in vele opzichten.”

Beste inzicht

“Als adviseur hebben we een voorbeeldrol te vervullen. Dat gaat niet alleen over het juiste doen voor de opdrachtgever. Dat gaat ook over de juiste taal spreken, de juiste houding laten zien en ons eigen inclusieve gedrag. Als bureau kunnen we hier opdrachtgevers bij herhaling bewuster van maken. De mechanismen laten zien die ten grondslag liggen aan de moeilijkste vraagstukken. Als we hier eerlijk over zijn naar de opdrachtgever, kunnen we echt het verschil maken voor de mensen voor wie we het doen.”

Positieve verandering duurzaam inzetten

“De kracht van ons werk zit hem in het gezamenlijke bewustzijn van RadarAdvies. Elke collega voelt zich medeverantwoordelijk voor positieve en duurzame maatschappelijke verandering. Een positieve benadering begint al heel vroeg. We willen de onwenselijke verschillen die ontstaan al zo vroeg mogelijk aanpakken. En dat kunnen we. Samen.”

Kifah zet zich het liefst in op vraagstukken omtrent kansengelijkheid, jeugd en het tegengaan van polarisatie. Naast haar werk is ze bestuurslid inclusie bij stichting Dona Daria waar wordt gewerkt aan inclusie en emancipatie.

Doorpraten over thema’s die ook u(w werk) raken?

Neem gerust contact op met Kifah!