Evidence based werken in de publieke sector

Doe je de goede dingen? En doe je ze goed? Dat zijn de kernvragen die je met evidence based werken beantwoordt. Evidence based werken kan een essentiële rol spelen bij het verbeteren van aanpakken in de publieke sector. Wij begeleiden, geven trainingen en voeren evaluaties uit voor gemeenten, ministeries en publieke organisaties.

Wat is evidence based werken?

Evidence based werken is in essentie het toepassen van inzichten uit de wetenschap en de praktijk bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en interventies. Je gebruikt deze inzichten als onderbouwing bij het (door)ontwikkelen van een plan van aanpak of interventie. Groot voordeel van een evidence based werkwijze: je kunt de aanpak of interventie daarmee op een structurele manier evalueren, zodat deze zo effectief mogelijk kan worden ingezet.

Wat bereik je met evidence based werken?

Met evidence based werken vergroot je de effectiviteit en impact van aanpakken en interventies (en toont deze ermee aan). Je kunt vragen onderbouwd beantwoorden, vragen als:

  • hoe kan ik mijn beleid zo inrichten dat het aansluit bij inzichten over ‘wat werkt’?
  • waarom bereik ik met mijn interventie sommige groepen wel en andere niet?
  • waarom haken veel deelnemers af bij ons sleutelfigurennetwerk?
  • hoeveel nieuwkomers hebben door ons inburgeringsprogramma werk en een huis gevonden?
  • in hoeverre voelen nieuwkomers zich onderdeel van onze gemeente?

Hoe evidence based werkt u? Doe onze SurveyMonkey quiz!


Klik op het SurveyMonkey logo of gebruik deze link.

Onze aanpak

Onze adviseurs en onderzoekers kunnen uw projectgroep, afdeling of organisatie volledig toerusten om zelf aan de slag te gaan met evidence based werken. Daarnaast kunnen wij u ook ontzorgen door het verrichten van onafhankelijk evaluatieonderzoek.

Begeleiding en training
Het toerusten van uw medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden zodat zij straks zelf op een meer evidence based wijze kunnen werken. Bijvoorbeeld in de vorm van training, coaching en/of advies. Wij houden hierbij altijd rekening met uw lokale context en werkpraktijk. Dit is voor ons een essentieel onderdeel voor kwaliteitsverbetering in elke type organisatie.

Uitvoeren evaluaties
Om evidence based werken structureel toe te passen, is het is van belang om in alle fasen van beleidsontwikkeling en uitvoering te evalueren: vooraf, tijdens, en achteraf. Dit vertaalt zich in drie soorten evaluaties die bij een evidence based werkwijze passen: planevaluatie, procesevaluatie en effectevaluatie. Idealiter worden deze evaluaties in een cyclus gecombineerd, maar ze zijn ook op zichzelf van grote meerwaarde. Alle evaluaties kunnen wij voor u uitvoeren, passend bij uw behoeften aan inzicht.

Evidence based werken: 3 stappen
Planevaluatie
Procesevaluatie
effectevaluatie

Voorbeeldopdrachten evidence based methoden

In opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Expertise-Unit Sociale Stabiliteit) hebben we in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut en A.G. Advies de Toolkit Evidence Based Werken bij de preventie van radicalisering ontwikkeld. Deze toolkit biedt kennis, geleerde lessen, handige checklists en formats om de interventies, om radicalisering tegen te gaan, te evalueren. De toolkit wordt gebruikt door gemeenten en andere interventie-uitvoerders.

In opdracht van de gemeente Den Haag evalueerden A.G. advies, RadarAdvies en het Verwey-Jonker Instituut de projecten VIP-Academy en Mij en Mij jr. Deze projecten leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de weerbaarheid van Haagse jongeren. De jongeren gaan aan de slag met belangrijke thema’s als identiteit, grondrechten en hoe zij zich verhouden tot anderen.

Voor deze evaluatie zijn er 616 vragenlijsten afgenomen onder Haagse jongeren, is met 41 leerlingen gesproken en is er bij 14 lessen geobserveerd. De toepassing van de Toolkit evidence based werken gaf hierbij concrete handvatten voor het vergroten van de effectiviteit van de interventies.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport Werken aan weerbaarheid Haagse leerlingen.

In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft RadarAdvies in samenwerking met A.G. Advies een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het totaalaanbod van interventies voor deradicalisering en disengagement dat ingezet kan worden voor gedetineerden die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf en voor gedetineerden die signalen van radicalisering vertonen. Het onderzoek draagt bij aan meer kennis over de inzet en werkzaamheid van het huidige interventieaanbod en biedt handvatten voor het (door)ontwikkelen en evalueren van interventies.

Lees meer over de resultaten en aanbevelingen.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de NCTV heeft RadarAdvies in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar Under Pressure. Uitgangspunt van het lesprogramma: het vergroten van de weerbaarheid tegen desinformatie en van het democratisch burgerschap bij jongeren, zodat de voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering vermindert.

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd onder 532 leerlingen op acht scholen (havo, vwo en mbo) in zes gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Haarlemmermeer, Amersfoort, Arnhem). Ook zijn diepte-interviews gehouden met peer educators, leerlingen en docenten en hebben de onderzoekers observaties verricht tijdens lessen.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek liggen op kennis- en bewustzijnsniveau. Door het volgen van de lessen Under Pressure is de kennis van leerlingen groter geworden op het gebied van nepnieuws, desinformatie en sociale media algoritmes. Ook zijn ze zich bewuster van mogelijkheden om deze te herkennen.

Lees de uitkomsten in het volledige onderzoeksrapport Werken aan weerbaarheid tegen desinformatie en eenzijdige meningsvorming.

Wat kunnen wij voor u doen?

Of heeft u een concrete vraag? Bel ons gerust. Gewoon even sparren kan ook altijd! Bel met Zarah Pattianakotta: 06 – 15 15 28 35.

Of laat een bericht achter: