Wim Klei-Overklift Vaupel Kleyn

Directeur RadarAdvies, senior adviseur

Expertises

Profiel

Wim is sinds 2003 als organisatieadviseur aan Radar verbonden. Het openbaar bestuur en het sociaal domein vormen zijn werkveld. Onder zijn opdrachtgevers zijn zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en de rijksoverheid. “Ik vind dat een sterke publieke sector gebaat is bij vrijheid voor professionals. Werken is voor mij leren door te spelen. Vanuit die overtuiging coach ik organisaties in verandering. Ik ben sparring partner van de bestuurlijke top, strategisch adviseur van het management, en procesbegeleider op de werkvloer. Die voortdurende rolwisseling past mij goed.”

Werkveld

Sociaal domein (Wmo, zorg, jeugd en diversiteit)
Openbaar bestuur en good governance
Organisatieontwikkeling en verandermanagement
Bedrijfsvoering in de publieke sector

Rollen

Organisatiecoach, organisatieadviseur, procesbegeleider, programmamanager, projectleider.

Kwaliteiten

Met 15 jaar ervaring in complexe organisatie- en verandervraagstukken helpt Wim bestuurders en managers graag strategische keuzes maken. “Ik ken de dynamiek van gemeenten en maatschappelijke organisaties en ik weet daarbinnen effectief te adviseren. Ik heb overtuigingskracht en sturend vermogen.”

Wim werkt vanuit de principes van de organisatiedynamica, met aandacht voor belangen, posities en relaties. “Ik begin het spel van verandering met het ervaren van urgentie en delen van ambities. Collega’s en opdrachtgevers noemen mij scherpzinnig en betrokken. Ik heb verbeeldingskracht en ben pragmatisch. Daarop krijg ik mensen mee.”

Expertise

 • Team- en organisatieontwikkeling, zelfsturing, HRD, samenwerking en partnership in het sociaal domein.
 • Adviseren van directies, Raden van bestuur, Raden van toezicht en ondernemingsraden.
 • Project- en programmamanagement.
 • Kennis van actuele ontwikkelingen in het sociale domein, met name de Wmo, zorg, jeugd en diversiteit.

Opleiding

Certificate Entrepreneurship in Consulting Business – Professional Development Programme. Opleiding verandermanagement In de wind 15, SIOO, Utrecht (2013)
Interne trainingen Projectmanagement, Sales, Projectmanagement en Adviesvaardigheden, RadarAdvies, Amsterdam (2005 – 2010)
Website design en ontwikkeling (html), Medialab, Amsterdam (2000)
Project Design and Development, Universiteit van Amsterdam, loopbaancentrum (1995)
Postdoctorale leergang Internationale Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam, faculteit der Politieke en sociale wetenschappen (1994 – 1995)
Postdoctorale studiebeurs Nuffic: Universiteit van Warschau, Faculteit der sociologie en de Poolse Academie van Wetenschappen, vakgroep Politieke studies, Polen (1993 – 1994)
Drs Politicologie en Internationale Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam (1992)
Propedeuse Sociaal-cultureel werk, Sociale academie CICSA, Amsterdam (1987)

Recente projecten

 • Interim organisatieadviseur/verandermanager, gemeente Amsterdam (2015)
 • Organisatiecoach In voor zorg, Vilans/ministerie vam VWS (2015)
 • Procesbegeleiding Ontwikkeltraject HRM-adviseurs, A&O Fonds en VNG (2015)
 • Management Development traject PIW Groep Sittard-Geleen (2014)
 • Projectleider Transitie Jeugdzorg en kwartiermaker CJG, gemeente Veenendaal (2014)
 • Procesadviseur Strategische alliantievorming dagbesteding Awbz IJmondregio (2014)
 • Strategische toekomstverkenning in opdracht RvB Samis, Hoorn (2014)
 • Projectleider onderzoek zorg- en welzijnsvoorzieningen Amsterdam Zuidas (2014)
 • Organisatieadvies inzake fusie GGD Noord-Holland Noord en Dno Doen (2013)
 • Procesbegeleiding verkenning regionale samenwerking Holland Rijnland (2013)
 • Organisatieadvies herpositionering welzijnswerk ContourDeTwern, Tilburg (2013)
 • Procesmanager co-creatie Wmo in de wijk, gemeente Tiel (2012)
 • Programmamanager herziening welzijnswerk, stadsdeel Amsterdam Zuid (2011)
 • Projectleider Trajectfinanciering Maatschappelijke opvang, gemeente Arnhem (2010)
 • Strategisch advies College B&W inzake reorganisatie gemeente Eindhoven (2009)