Patrick de Lange

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Patrick is senior adviseur bij het team Werk. Hij werkt met de wetenschap dat achter elk cijfertje een mens schuilt. Hij heeft ruime ervaring in het sociaal domein als inhoudelijk professional en als uitvoerend manager. De bedrijfsvoering bij sociale werkvoorziening, overheid en semi-overheid is continu aan het veranderen; Patrick is daarin de verbinder en aanjager die deze veranderingen effectief en efficiënt mogelijk maakt. Hij is een daadkrachtige adviseur met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hij brengt de ervaring uit de praktijk mee naar de bestuurlijke en beleidstafels.

Rollen

Project- en interimmanager, onderzoeker en (beleids)adviseur. Het schrijven en implementeren van beleid en het bewaken van zowel de inhoudelijke als financiële resultaten is hem toevertrouwd. Hij is analytisch en een sterke sparringpartner. Wanneer er een verandering ingezet wordt, weet hij doortastend deze door te voeren en heeft daarbij een sterk oog voor politiek, bestuur en medewerker.

Kwaliteiten

Patrick is als bedrijfskundige sinds 2005 actief in het sociaal domein waaronder 9 jaar als directielid van een SW-organisatie. Hij heeft veel ervaring met het implementeren van wetgeving en het koppelen van de materie en de bedrijfsvoering (leefwereld en systeemwereld). Hij is een strategische gesprekspartner die wetgeving, uitvoering en financiën weet om te zetten in concrete visie, afspraken en doelen. Hij heeft een goed ontwikkelde helikopterview waarmee hij de belangen van de verschillende stakeholders bewaakt. Het adviseren bij het ontwikkelen van mogelijke resultaat- en monitorafspraken behoort hier als vanzelfsprekend bij.