Milanne Mulder

Adviseur

Expertises

Profiel

‘Wat is je droom voor de opgave waar je aan staat?’, zou Milanne kunnen vragen bij lastige vraagstukken. Milanne: “In dromen liggen de maatschappelijke delers waarmee we het over het ‘hoe’ eens kunnen worden.” Zo krijgt Milanne in een complex speelveld alle neuzen dezelfde kant op. Natuurlijk doet ze dat ook met strategisch inzicht, oog voor belangen en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Aan het eind van de dag is Milanne pas tevreden als ze iets heeft kunnen bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid. Dat doet ze met expertise op het gebied van: kindermishandeling, seksueel geweld, diversiteit en inclusie, eenzaamheid, langer thuis wonen en maatschappelijke opvang.

Rollen

Projectleider, kwartiermaker, programmamanager en teamcoördinator