Michel Koning

Senior adviseur

Expertises

Werkveld

Michel heeft als adviseur veel affiniteit met inhoudelijke vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Hij is vooral actief op het gebied van advies, project-, interim- en procesmanagement. Voordat Michel bij Radar in dienst trad was hij onder andere directeur van de Sociale Dienst in Hilversum en mede-eigenaar van adviesbureau Asohr BV.

Michel heeft een voorkeur voor het begeleiden van reorganisaties, fusie- en samenvoegingstrajecten en het werken aan organisatieontwikkeling. Daarnaast heeft hij veel kennis omtrent de Wmo, alle thema’s binnen de sociale zekerheid en relevante wet- en regelgeving.

Rollen

Manager, coach, adviseur en directeur

Kwaliteiten

Michel is ervaren in het bestuurlijk, procesmatig en inhoudelijk begeleiden van reorganisatie-, fusie- en overnametrajecten. Tevens is hij vanuit zijn werkervaring en managementachtergrond in staat verbindingen te leggen in complexe omgevingen. Zo wist Michel, in zijn rol als landelijke projectleider kinderopvang bij de VNG, in een ingewikkeld krachtenveld de verschillende partijen bij elkaar te brengen. Tot slot beschikt Michel over een sterke uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk.

Opleiding

Hoger Management voor non-profit organisaties, ISBW Hogeschool
Hogere Bestuursdienstopleiding, specialisatie Welzijn en Sociale zaken, Bestuursacademie Randstad
Hogere Bestuursdienstopleiding algemeen, Bestuursacademie Randstad

Recente projecten

Projectleider Participatie
Als projectleider verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de invoering van de Participatiewet, inclusief beleidsplan, verordeningen en beleidsregels

Directeur wijkcoöperatie/Sociaal ondernemer
In Rotterdam, deelgemeente Centrum. Michel was verantwoordelijk voor de sociale onderneming van RadarUitvoering Zorg&Welzijn in opdracht van de deelgemeente Centrum. Sociaal ondernemen werd in deze opdracht gedaan op basis van de WIE-focus; wederkerigheid, eigen kracht en informele netwerken.

Interim-directeur sociale dienst Veluwerand
Na in 2005 als kwartiermaker verantwoordelijk te zijn geweest voor de oprichting van de sociale dienst Veluwerand was Michel in 2011 en 2012 verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie, , gericht op intensievere samenwerking met nog niet deelnemende gemeenten en SW-organisatie.

Landelijk projectleider kinderopvang, bij VNG
Michel was verantwoordelijk voor de kwaliteitsverbetering van toezicht en handhaving in de kinderopvang door gemeenten. En belangenbehartiger van de gemeenten in relatie tot de ministeries van OCW, SZW, BiZa en Financiën, Inspectie van het Onderwijs, GGD-Nederland en brancheorganisaties. Michel had in deze opdracht een verbindende en sturende rol.