Eric Leupe

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Eric is afgestudeerd politicoloog en manager van het team Jeugd, Veiligheid, Onderwijs en Zorg (JVOZ). Voordat hij in 2002 bij Radar kwam werken was hij acht jaar wethouder in Zoetermeer – een 100.000+ gemeente – met de portefeuilles Welzijn, Onderwijs, Sociale zaken & Arbeidsvoorziening en Personeel & Organisatie.

Allround in diverse rollen & thema’s

Eric is een allround senior adviseur. Hij werkte in de rollen van beleidsmedewerker tot interim-manager en op verschillende thema’s:

 • Gemeentelijk integraal jeugdbeleid
 • Lokaal sociaal beleid en lokale en regionale sociale structuurschetsen
 • Voortijdig schoolverlaten
 • Leerplicht/kwalificatieplicht
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Wmo, WSW en Integratie en Inburgering.

Vanaf 2008 houdt hij zich vooral bezig met jeugdvraagstukken en heeft hij zich ontwikkeld tot expert op het gebied van leerplicht. Eric is analytisch, procesgevoelig, gericht op kwaliteit, en als manager mensgericht.

Rollen

Onderzoeker, strategisch adviseur, projectleider, voorzitter en interim-manager

Expertises

 • Sturen politiek-bestuurlijke en ambtelijke processen binnen gemeenten:
  beleidsinhoudelijk, organisatorisch als financieel
 • Lokaal sociaal beleid
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 • Positionerings- of fusievraagstukken
 • Onderwijs en leerplicht

Opleiding

 • Politicologie
 • Cursussen en seminars op het gebied van communicatie, personeel & organisatie en gemeentebestuur

Nevenfuncties

 • Wethouder in 100.000+-gemeente (1994-2002)
  o.a. portefeuilles Welzijn, Onderwijs, Sociale zaken & Arbeidsvoorziening en Personeel & Organisatie
 • Lid Provinciale Staten (2003-2007)
 • Bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (2002-2006)
 • Bestuurslid Erasmus College Zoetermeer (2004-2006)
  Daltonschool voortgezet onderwijs
 • Voorzitter functiewaarderingscommissie (2003-2006)
 • Gemeenteraadslid (1993-2002; 2006-heden)

Publicaties

 • Strategisch partner bij complexe vraagstukken