Eline Durand

Adviseur en onderzoeker

Expertises

Eline komt haar bed uit om de wereld beter te maken voor de mensen in onze samenleving die dit het meest nodig hebben. Daarom volgde ze studies die in het verlengde liggen van deze ambitie. Eline: “Ik hoop vanuit mijn rol lokaal een effectieve bijdrage te leveren aan het verkleinen van de kloof tussen de systeem- en leefwereld.”

Eline zet zich in op vraagstukken rondom bestaanszekerheid, diversiteit en inclusie, jeugd, kansengelijkheid en polarisatie.

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectmedewerker, analist

Opleiding

  • Bachelor Sociologie, Vrije Universiteit, Amsterdam
  • Minor Cultural Anthropology, Seoul National University, Zuid-Korea
  • Master Sociology (Public Issues & Policy, Gender Studies), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Projecten

  • Onderzoek: Scholingsaanbod relaties en seksualiteit – onderzoek naar behoeften van scholen en leerlingen.
  • Projectmedewerker: Ondersteuning bij het goede gesprek – ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten.
  • Onderzoek: Hoe weer effectiever opereren – advies over de Wmo-adviesraad.

Publicaties