Christiaan Baillieux

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Christiaan is senior adviseur binnen het sociaal domein. Hij zet zich graag in om de prestaties van overheden en non-profit organisaties te verbeteren. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring opgedaan rondom de transformaties en veranderopgaven binnen het sociaal domein, met name rondom jeugdhulp en zorg.

Zijn kracht ligt in het begeleiden en voeden van processen waar veel verschillende partijen samenwerken en waar de belangen uiteenlopend zijn. Hij is actief op alle niveaus, van operationeel, tactisch tot strategisch en zorgt voor een duidelijke verbinding.

Hij is in staat beweging te creëren zonder het doel uit het oog te verliezen. Christiaan doet dit vanuit een betrokken, positief-kritisch, mens- en resultaatgerichte houding.

Rollen

Adviseur, projectleider, procescoördinator, onderzoeker, trainer, moderator/dagvoorzitter. 

Expertise

 • Regionale gemeentelijke samenwerking
 • Ketensamenwerking zorg
 • Inkoop bekostiging en sturing van zorg/sociaal domein
 • Sociaal wijkteam/jeugdteam ontwikkeling
 • Maatschappelijk betrokken ondernemen
 • Jeugdhulp, jeugdwerkeloosheid, Wmo

Opleiding

 • Master International Development Studies, Universiteit van Amsterdam (afgerond 2006)
 • Bachelor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam (afgerond 2003)
 • Diverse trainingen o.a. leiderschap, communicatie

Recente opdrachten

 • Ondersteunen grote jeugdhulpaanbieder bij inschrijving aanbesteding in Zuid-Holland
 • Herzien subsidie-instrumentarium (verbeteren doel- middelen relatie) gemeente Krimpenerwaard
 • Onderzoek functioneren sociaal wijkteam en jeugd- en gezinsteams gemeente Lelystad