Bert Otten

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Bert is een senior adviseur met een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hij heeft veel bestuurlijke en adviserende ervaring op het gebied van sociale vraagstukken. Bert heeft daarnaast aan de basis gestaan van vele ingrijpende veranderingsprocessen, waarbij hij altijd oog houdt voor de uitvoeringsaspecten. Hij werkt graag met mensen en is innovatief. Voordat Bert bij RadarAdvies ging werken, was hij wethouder in de gemeente Hengelo met werk, inkomen, zorg en P&O in zijn portefeuille. Daarnaast was hij voorzitter van de Kamer Gesubsidieerde Arbeid van de VNG en bestuurlijk trekker participatie van de sociale pijler van de G32.

Rollen

Adviseur, trainer, voorzitter, dagvoorzitter

Kwaliteiten

Bert is een ervaren adviseur met een politieke en bestuurlijke achtergrond. Hij is analytisch en kan anderen goed meenemen en enthousiasmeren. Tevens is Bert verbaal sterk en een echte netwerker. Bert is een expert op het gebied van sociale werkvoorziening, de Participatiewet, onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemerschap, sociaal ondernemen, social return en BBZ. Daarnaast is hij een expert op het gebied van participatie, zorg en welzijn, organisatieontwikkeling en governance.

Opleiding

 • Akademie Mens en Arbeid, Deventer
 • Nederlands recht, met specialisatie in arbeidsrecht, Rijksuniversiteit Utrecht

Recente projecten

 • Herpositionering van het thema Werken binnen Bartiméus
  In deze opdracht heeft Bert de zorginstelling Bartiméus geadviseerd over de herpositionering van het thema wek als gevolg van de Participatiewet en de afsluiting van de sociale werkvoorziening.
 • Strategische koers van de PIW-Groep
  Voor de PIW- Groep uit Geleen heeft Bert de RvB en RVT ondersteund in het proces van strategische beleidsontwikkeling.
 • Invoering decentralisaties sociaal domein
  Bert heeft de gemeente Coevorden geadviseerd over de invoering van de decentralisaties ondersteunt bij de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein.
 • Projectleider Werkbedrijf arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam
  Bert gaf leiding aan een team dat adviseerde over de invoering van het regionaal Werkbedrijf in de regio Groot-Amsterdam.