Bert Otten

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Bert is een senior adviseur met een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hij heeft veel bestuurlijke en adviserende ervaring op het gebied van sociale vraagstukken. Bert heeft daarnaast aan de basis gestaan van vele ingrijpende veranderingsprocessen, waarbij hij altijd oog houdt voor de uitvoeringsaspecten. Hij werkt graag met mensen en is innovatief. Voordat Bert bij RadarAdvies ging werken, was hij wethouder in de gemeente Hengelo met werk, inkomen, zorg en P&O in zijn portefeuille. Daarnaast was hij voorzitter van de Kamer Gesubsidieerde Arbeid van de VNG en bestuurlijk trekker participatie van de sociale pijler van de G32.

Rollen

Adviseur, trainer, voorzitter, dagvoorzitter

Kwaliteiten

Bert is een ervaren adviseur met een politieke en bestuurlijke achtergrond. Hij is analytisch en kan anderen goed meenemen en enthousiasmeren. Tevens is Bert verbaal sterk en een echte netwerker. Bert is een expert op het gebied van sociale werkvoorziening, de Participatiewet, onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemerschap, sociaal ondernemen, social return en BBZ. Daarnaast is hij een expert op het gebied van participatie, zorg en welzijn, organisatieontwikkeling en governance.

Opleiding

 • Akademie Mens en Arbeid, Deventer
 • Nederlands recht, met specialisatie in arbeidsrecht, Rijksuniversiteit Utrecht

Recente projecten

 • Evaluatie en toekomstscenario’s voor Tiem bv
  Bert gaf leiding aan een team dat het sociaal ontwikkelbedrijf Tiem bv uit Zwolle evalueerde en onderzocht aansluitend  verschillende toekomstscenario’s voor de doorontwikkeling van Tiem bv.
 • Bestuurlijk ambassadeur Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd en Beschermd wonen
  In opdracht van de VNG is Bert bestuurlijk ambassadeur voor de Norm voor Opdrachtgeverschap. Hij begeleidt regio’s bij bestuurlijke vraagstukken en opgaven rond de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap.
 • Verkenning positionering Binnenwerk
  Binnenwerk geeft als gemandateerd werkgever invulling aan de Banenafspraak namens diverse Rijksorganisaties. Bert gaf leiding aan een team dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een verkenning uitvoerde naar de toekomstige positionering van Binnenwerk.
 • Twents Fonds voor Vakmanschap
  Bert adviseerde de regio Twente bij de totstandkoming en ontwikkeling van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Een belangrijk en toonaangevend project voor het bevorderen van leven lang ontwikkelen in de arbeidsmarktregio Twente.
 • Sociale firma’s in Oost Nederland
  In opdracht van de FNV heeft Bert een onderzoek uitgevoerd naar sociale firma’s in drie arbeidsmarktregio in Oost Nederland. De aanbevelingen uit het onderzoek voor het versterken van sociale firma’s en sociaal ondernemen zijn opgenomen in regionale actieplannen.