Bert Otten

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Bert is een senior adviseur met een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast heeft hij aan de basis gestaan van vele ingrijpende veranderingsprocessen. Bij deze processen houdt hij altijd oog voor de uitvoeringsaspecten. Bert werkt graag met mensen en is innovatief. Voordat hij bij RadarAdvies ging werken, was hij wethouder in de gemeente Hengelo met werk, inkomen, zorg en P&O in zijn portefeuille. Daarnaast was hij voorzitter van de Kamer Gesubsidieerde Arbeid van de VNG en bestuurlijk trekker participatie van de sociale pijler van de G32.

Rollen

Adviseur, trainer, voorzitter, dagvoorzitter

Kwaliteiten

Bert is senior adviseur met een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hij houdt zich veel bezig met samenwerkings- en governancevraagstukken in het sociaal domein, waarbij hij gericht is op hoe we samen het verschil kunnen maken inwoners. Bert is een aanjager en vernieuwer en heeft in die rol aan de basis gestaan van verschillende maatschappelijke innovaties en organisatieveranderingen. Voor hem gaat het vooral om ‘groter te denken en kleiner te doen’.

Regelmatig begeleidt Bert als moderator of procesbegeleider conferenties en strategische sessies voor gemeenten en maatschappelijke instellingen over transformatieprocessen. Hij is analytisch sterk en legt snel verbinding met mensen die bepalend zijn voor het welslagen van de veranderopgave.

Opleiding

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht
 • Academie Mens – Arbeid
 • Diverse trainingen en cursussen op het gebied van organisatieontwikkeling

Recente projecten

 • Twents Fonds voor Vakmanschap
  Het Twents Fonds voor Vakmanschap maakt het voor ondernemers, onderwijs en overheid mogelijk om talent blijvend te ontwikkelen. Bert adviseert regelmatig over de uitvoering en verzorgt daar sessies voor.
 • VNG
  Sinds 202 is Bert als bestuurlijk ambassadeur lid van een ondersteuningsnetwerk van de VNG. Hierbij begeleid hij gemeenten en regio’s bij bestuurlijke vraagstukken en opgaven rond de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO).

Publicaties

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter De Slinger Hengelo (2022-heden)
 • Fellow Wiardi Beckman Sichting (2016- heden)
 • Gastdocent Saxion en Universiteit Twente (2015-heden)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Poppodium Metropool (2014-2022)
 • Ambassadeur ROZ/ H164 ondernemerscentrum voor sociale economie (2011-heden)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Humantias onder Dak (2011-2019)
 • Vice voorzitter PvdA (2010-2016)
 • Wethouder werk, inkomen en zorg gemeente Hengelo (2002-2010)