Wat ik doe

Ik zet mijn tanden met enthousiasme in maatschappelijke vraagstukken op het gebied van radicalisering, polarisatie en sociaal beleid. Dat doe ik als adviseur, trainer, mediator of onderzoeker.  

Hoe ik doe wat ik doe

Ik wil begrijpen wat lokaal of op Europees niveau de grootste uitdaging is en hoe mensen daar zelf naar kijken. Van daaruit werk ik samen met betrokkenen aan oplossingen. Mijn leidend principe: verantwoordelijkheid neem je, succes deel je.

Waarom ik doe wat ik doe

Groots gezegd: de wereld een beetje beter en aangenamer maken. Als positieve realist draag ik hier graag aan bij.     

Wat ik nog meer doe

Lid van raad van commissarissen bij een woningbouwcorporatie.  

Voorbeeldopdrachten

  • Senior expert Radicalisation Awareness Network, Europese Commissie.
    Opdracht: ondersteunen van werkgroepen van professionals en projectleiding Radicalisation Awareness Network in de Western Balkans. 

  • Projectleider, Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
    Opdracht: ontwikkelen handelingskader prille polarisatie.  

  • Projectleider, gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
    Opdracht: ontwikkelen preventiebeleid sociaal domein.   

Maak connectie op LinkedIn