Wat ik doe

Vanuit rust en stevig leiderschap zorgen voor een stevige basis om samen te werken, zodat iedereen dit vanuit z’n eigen kracht kan doen. 

Hoe ik doe wat ik doe

Ik neem vanuit een luisterende houding een leidende rol in. Ik werk samenwerkingsgericht aan sociale vraagstukken op het gebied van jeugd en ik coach graag een team. 

Waarom ik doe wat ik doe

Omdat ik geloof in bottom-up werken en in de kracht van de professional. Zij hebben ruimte nodig om effectief met hun cliënten om te gaan. 

Wat ik nog meer doe

Ik speel graag viool en worstel me graag door de sonatas en partitas van Bach. Ik luister graag muziek. En discussiëren over filosofische en historische vraagstukken. 

Voorbeeldopdrachten

  • Programmamanager buurtteams Utrecht, Incluzio.
    Opdracht: coachen teamleiders, maken taakverdeling, afstemming met partners, relatiebeheer met de gemeente over dak- en thuislozen in de regio, sturen op gemaakte prestatieafspraken en op gezonde bedrijfsvoering. 

  • Onderzoeker preventief jeugdbeleid, gemeente Rijswijk.
    Opdracht: Onderzoek doen naar de kansen die er liggen om het preventief jeugdbeleid te verbeteren en advies geven. 

  • Projectontwikkelaar Kansrijke Oplossing, RadarAdvies.
    Opdracht: gemeenten ondersteunen bij het helpen van (zeer) kwetsbare gezinnen vanaf de eerste signalen van kwetsbaarheid. Dit voorkomt potentiële uithuisplaatsing en bespaart 75% op specialistische jeugdhulp. De Kansrijke Oplossing is voor gemeenten een manier om hun financiële en inhoudelijke doelen voor de hervormingsagenda te realiseren. 

Maak connectie op LinkedIn