Maarten van de Donk

Senior adviseur, trainer

Expertises

Profiel

Jeugd en Radicalisering

Rollen

Projectleider, beleidsadviseur, trainer/coach, voorzitter

Expertise

Brede kennis van de sociale sector daarbinnen gespecialiseerd in preventief jeugdbeleid en jeugd en veiligheid. Vanuit dit terrein in aanraking gekomen met radicalisering en inmiddels daar een zeer brede kennis over opgedaan. Zowel binnen jeugdbeleid en radicalisering inzetbaar als inhoudelijk specialist en als iemand die kennis overdraagt, mee de vertaalslag kan maken van abstracte theorie of beleid naar wat dit betekent voor mensen op de werkvloer.

Een ander terrein waar Maarten zijn sporen heeft verdiend is bij zogenaamde omstreden voorzieningen (bv. verslaafden- of daklozenopvang) waar hij als onafhankelijk voorzitter participatie van belanghebbenden vorm geeft.

Kwaliteiten

Maarten wordt gedreven en gefascineerd door wat mensen beweegt. Hij is analytisch en kan scherp observeren. Vindt zijn weg in complexe krachtenvelden en heeft gevoel voor bestuurlijke dynamiek.

Opleiding

  • Maatschappijgeschiedenis, Erasmusuniversiteit Rotterdam
  • Trainer/Coach Communities that Care

Projecten 

  • Radicalisation Awareness Network (RAN) in opdracht van de Europese Commissie 
    RAN is een netwerk van momenteel zo’n 5000 eerstelijnswerkers, zoals docenten, agenten en jongerenwerkers uit alle 27 EUlidstaten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook produceren we beleidsadviezen voor lidstaten, zoals onlangs, vanuit de werkgroep van gevangenispersoneel, over de detentie van verdachten en veroordeelden van terrorismemisdrijven of over de aanpak van terugkeerders of groepen rechts-extremisten. RadarAdvies heeft RAN opgezet en begeleidt nu de 10 werkgroepen van het netwerk. RAN is gericht op de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme.
  • Trainingen radicalisering (2012-heden)
    Trainingen verzorgd over potentieel gewelddadige eenlingen, radicalisering, jihadistisch extremisme voor professionals (o.a. uit het onderwijs, politie, gemeente, gezondheidszorg, welzijn en jeugdwerk) die in praktijk te maken hebben met radicalisering of een signalerende rol kunnen hebben dat iemand mogelijk dreigt de radicaliseren. Eén van de opdrachtgevers hiervoor is de NCTV. Daarnaast hebben verschillende organisaties op hun situatie toegesneden trainingen ontvangen.
  • Projectleiding ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin voor de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht.