Arnaud Brix

Senior adviseur

Expertises

Profielschets

Arnaud Brix is een aanjager en vernieuwer. Een programmamanager binnen welzijn en (jeugd)zorg die van aanpakken weet en met de voeten in de klei staat. Actie is zijn motto. Altijd zoekend naar het contact en de verbinding met mensen, zowel met de doelgroep als met eigen medewerkers en andere professionals. Mensen laten bloeien door ruimte te bieden, te stimuleren en andere perspectieven te bieden. Hij motiveert door betrokkenheid te tonen. Activeert door te vragen. Gaat uit van ruimte voor de professional en weet daarbij wat nodig is om zijn medewerkers te sturen op generalistisch en gekanteld werken. Is zakelijk en gericht op duurzame prestaties.

Leuk om te melden: Arnaud is voetbaltrainer bij de E-tjes. Daarom is hij vaak op het veld te vinden. Precies zoals bij Radar: plannen smeden, de uitdaging aangaan en het veld in om het in de praktijk te brengen.

Rollen

Programmamanager, interimmanager, projectleider, ketenregisseur, (beleids)adviseur.

Expertises

Kennis van en ervaring in Jeugdzorg, algemeen jeugdbeleid en Wmo. Leiding geven aan multidiciplinaire teams, visieontwikkeling, ketensamenwerking, (Europees) aanbesteden, inkoop en opdrachtgeverschap, risicojongerenbeleid, arbeidstoeleiding, voortijdig schoolverlaten, alcoholmatigingsbeleid en Integraal Jeugdbeleid.

Opleiding

 • Pedagogische Wetenschappen (cum laude afgerond)
 • Leergang Ketenregisseur
 • Diverse cursussen o.a. strategische beleidsvorming

Recente opdrachten

 • Adviseur Jeugdhulp asielzoeker
  Ontwikkeling van een visie op de jeugdhulp voor asielzoekers. Vertaling van de visie naar beleid en praktijk: uitwerking in onder andere inkoop en ketenprocessen.
 • Programmamanager Even Buurten
  Een integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen. Slogan: ‘Gelukkig oud worden in eigen buurt, daar zorgen we samen voor’. Innovatie programma gericht op het ontwikkelen van signalering en ondersteuning van kwetsbaren door netwerken in de wijk.
 • Implementatiemanager en adviseur VraagWijzers
  (Wmo loketten) Implementatie VraagWijzer als gebiedsgerichte Wmo frontoffice met gekantelde, integrale dienstverlening voor alle Wmo diensten, gericht op versterking nuldelijn (eigen kracht en netwerk), integrale, kortdurende eerstelijns dienstverlening en tot de tweedelijn.