Arnaud Brix

Senior adviseur, manager

Betrokken bij de thema's:

Profielschets

Arnaud Brix is een aanjager en vernieuwer. Een programmamanager binnen (jeugd)zorg die van aanpakken weet en met de voeten in de klei staat. Actie is zijn motto. Altijd zoekend naar het contact en de verbinding met mensen, zowel met de doelgroep als met eigen medewerkers en andere professionals. Mensen laten bloeien door ruimte te bieden, te stimuleren en andere perspectieven te bieden. Hij motiveert door betrokkenheid te tonen. Activeert door te vragen. Gaat uit van ruimte voor de professional en weet daarbij wat nodig is om zijn medewerkers te sturen op generalistisch en gekanteld werken. Is zakelijk en gericht op duurzame prestaties.

Leuk om te melden: Arnaud is voetbaltrainer bij de E-tjes. Daarom is hij vaak op het veld te vinden. Precies zoals bij Radar: plannen smeden, de uitdaging aangaan en het veld in om het in de praktijk te brengen.

Kwaliteiten

Arnaud is een hands on manager en programmaleider. Het leiden van complexe projecten met een groot aantal ketenpartners en een hoog afbreukrisico is zijn specialiteit; weet mensen mee te krijgen en organisaties te binden. Heeft in complexe situaties snel het overzicht en de verbindingen in beeld. Kernkwaliteiten zijn resultaatgericht werken, inhoudelijke kennis en visie en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Arnaud heeft kennis en kunde van het brede jeugddomein en de Wmo; expert op jeugdhulp, ervaren op preventie, jongerenwerk, welzijn, jeugd en veiligheid.

Rollen

Programmamanager, interimmanager, projectleider, ketenregisseur, (beleids)adviseur.

Projecten

 • Manager bedrijfsvoering Jeugdhulp en Wmo
  Aansturing en professionalisering team van regionale contractmanagers en administrateurs Jeugdhulp en Wmo
 • Adviseur Jeugdhulp asielzoeker
  Ontwikkeling van een visie op de jeugdhulp voor asielzoekers. Vertaling van de visie naar beleid en praktijk: uitwerking in onder andere inkoop en ketenprocessen.
 • Programmamanager Even Buurten
  Een integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen. Slogan: ‘Gelukkig oud worden in eigen buurt, daar zorgen we samen voor’. Innovatie programma gericht op het ontwikkelen van signalering en ondersteuning van kwetsbaren door netwerken in de wijk.
 • Implementatiemanager en adviseur VraagWijzers
  (Wmo loketten) Implementatie VraagWijzer als gebiedsgerichte Wmo frontoffice met gekantelde, integrale dienstverlening voor alle Wmo diensten, gericht op versterking nuldelijn (eigen kracht en netwerk), integrale, kortdurende eerstelijns dienstverlening en tot de tweedelijn.

Opleiding

 • Pedagogische Wetenschappen (cum laude afgerond)
 • Leergang Ketenregisseur
 • Diverse cursussen o.a. strategische beleidsvorming