Workshops

Door het hele land geven we workshops aan lokale organisaties, gemeenten en overheidsinstellingen. Soms nodigen we u ook bij ons op kantoor uit. Onze adviseurs delen hun ervaringen uit de praktijk (zowel de Nederlandse als Europese) en geven met hun expertise inzicht in diverse onderwerpen. Op deze pagina staat een kleine greep uit ons aanbod. De workshops worden op verzoek gegeven, tenzij anders wordt vermeld.

11 maart: mini-workshop De moderne PTO-consulent

Anita Pardijs van PTO-Admin en Bert Otten van RadarAdvies nodigen beginnend en ervaren PTO-consulenten uit voor de mini-workshop De moderne PTO-consulent op woensdagmiddag 11 maart 2020.

In de mini-workshop op 11 maart kom je erachter wat de:

 • tool PTO-Admin voor jou kan betekenen
 • geleerde lessen zijn omtrent PTO

Meer informatie over het programma en aanmelden: mini-workshop De moderne PTO-consulent.

Workshop Framen | de kracht van taal

Eigen kracht? Transformatie? Collectief aanbod? Zelfregie? Eén plan – één gezin …? Wat is dat eigenlijk? Spreken we wel dezelfde taal?

Woorden betoveren, maar kunnen ook de energie wegnemen. Bestuurders, ambtenaren, politici en burgers puzzelen met taal. Waar gaat het echt over in het sociaal domein? In deze workshop framen we ons werk opnieuw. Want taal zonder verhaal, dat keert zich tegen je.

 1. Vertel gewoon wat de bedoeling is.
 2. Gebruik geen moeilijke taal om er makkelijk vanaf te komen.
 3. Gebruik beeldtaal, zoals een zakelijke tekening.

Benieuwd of de workshop Framen | de kracht van taal bij uw organisatie past? Neem vrijblijvend contact op met Marjon Breed.

Workshop Armoede en schulden | Hoe ga ik om met (gekanteld) armoedebeleid?

Op welke manier maak je armoede- en schuldhulpverleningsbeleid effectiever?

Armoede en schulden zijn een van de hardnekkigste problemen in Nederland. Dit écht aanpakken blijkt ingewikkeld, onder andere vanwege de schaamte die hierover heerst, het feit dat je als hulpverlener bijna altijd ‘te laat’ bent en de vele verschillende (elkaar soms tegenwerkende) instanties die erbij betrokken zijn. We zien dat het huidige armoede- en schuldhulpverleningsbeleid geen echt antwoord is op de problemen.

Het sociaal domein is aan het veranderen. Dit biedt kansen. We zien bij gemeenten steeds meer voorbeelden hoe het wel kan! Laagdrempelig, met maatwerk, waarbij gewerkt wordt vanuit de leefwereld van de inwoners. We noemen dit ‘gekanteld armoedebeleid’. We nemen je mee in enkele van onze projecten en bieden handvatten om dit gekanteld armoedebeleid binnen je gemeente in te voeren.

 1. Kantel het armoedebeleid (check deze infographic) van rechtmatigheid naar doelmatigheid, van backoffice naar frontoffice, van inkomensondersteuning naar integraal en armoedebestrijding.
 2. Kijk breder. Kijk naar de oorzaak en het gevolg van armoede.
 3. Vergroot de handelingsvrijheid en de effectiviteit van professionals.

Wilt u meer weten over de workshop Armoede en schuldne | gekanteld werken vanuit de leefwereld? Neem dan vrijblijvend contact op met David Sondorp.

Workshop Inburgering | ervaren, positie kiezen en verbinden

Hoe kunnen en moeten we het inburgeringsproces verbeteren?

De inburgering gaat en moet veranderen. Als inburgering faalt, horen we niet alleen te kijken naar de statushouders, maar ook naar het systeem dat niet genoeg kansen biedt om succesvol te integreren. Het welbevinden van de statushouder vergroot de kansen op een succesvolle cultuurdiverse samenleving. Door de inburgering menswaardig in te richten bereik je dit. Maar hoe doe je dit?

Ervaar zélf hoe het is om in een vreemde omgeving binnen te stappen. Om door een vreemde, die jouw taal niet spreekt, aangesproken te worden. Iemand die – in jouw ogen – ongepaste vragen stelt. Ontdek hóe belangrijk het is om cultuursensitief te zijn.

 1. In een menswaardige inburgering is een wederkerige kennismaking broodnodig. Sta echt open voor contact.
 2. Voordat een systeemverandering werkt, is een cultuurverandering nodig. Het advies blijft: behandel de statushouder niet als nummer, maar als mens.
 3. Blijf werken vanuit VERtrouwen in plaats van WANtrouwen met statushouders.

Meer weten over menswaardig inburgeren? Neem vrijblijvend contact op met Jordy Krasenberg.

Workshop Leefbaarheid | opgavegericht lokale uitdagingen aanpakken

Wat is jouw aanpak van eenzaamheid, armoede of leefbaarheid in de wijk?

Verbindend werken aan jouw lokale stip op de horizon. Met een spoorboekje in de hand gaan we in deze workshop op interactieve wijze meters maken via serious gaming. Met do’s en don’ts beladen voor jouw aanpak eenzaamheid, armoede en leefbaarheid is er een begin om een sociaal vraagstuk naar keuze transformatieproof aan te pakken.

 1. Denk aan de bril waardoor men kijkt. Niet iedereen kijkt door dezelfde glazen met dezelfde belangen. Ga daarom goed na of je alle belanghebbende meeneemt in het realiseren van je opgave.
 2. Meedoen mogelijk maken is een belangrijke ambitie voor de ambtenaar die opgavegericht werken rondom een maatschappelijk vraagstuk begeleidt.
 3. Verhalen delen met bestuur, gemeenteraad, professionals en inwoners is van belang voor het ervaren van gedeeld eigenaarschap over de oplossing van de opgave. Investeer daarom direct bij aanvang van je traject in een communicatiestrategie.

Ook aan de slag met opgavegericht werken? Neem vrijblijvend contact op met Mirte Loeffen.