Whitepaper over het nieuwe inburgeringstelsel

Nieuws - 23 augustus 2019

We publiceren vandaag een whitepaper over het nieuwe inburgeringsstelsel. Aan de hand van gesprekken met verschillende grote, middelgrote en kleine gemeenten inventariseren we de huidige stand van zaken en onderzoeken we welke acties gemeenten kunnen ondernemen om zich klaar te stomen voor het nieuwe inburgeringsstelsel.  

Gemeenten worden weer verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering en de statushouder werkt aan een inburgeringsplan op maat. Dat is de kern van het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 van start gaat. Uit het onderzoek dat RadarAdvies uitvoerde blijkt dat er binnen gemeenten nog veel onduidelijkheid heerst over hoe zij deze veranderingen in de praktijk kunnen vormgeven.

Download hier de whitepaper