Whitepaper: hoe gemeenten zich kunnen voorbereiden op de nieuwe Wet inburgering

23 augustus 2019

Voor gemeenten schreven we de whitepaper: Het nieuwe inburgeringsstelsel, hoe gemeenten zich kunnen voorbereiden. Aan de hand van gesprekken met verschillende grote, middelgrote en kleine gemeenten inventariserrden we de huidige stand van zaken en onderzochten we welke acties gemeenten kunnen ondernemen om zich klaar te stomen.  

Vanaf 1 januari 2021 moet het nieuwe inburgeringsbeleid in de praktijk worden gebracht. Gemeenten worden weer verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering en de statushouder werkt aan een inburgeringsplan op maat. Dat is de kern van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Uit ons onderzoek blijkt dat er binnen gemeenten nog veel onduidelijkheid heerst over hoe zij deze veranderingen in de praktijk kunnen vormgeven. Wat is een goed plan van aanpak? Hoe gaat de gemeente om met de invoering van de nieuwe wet?

Whitepaper_nieuwe_inburgeringsstelselInteresse in de whitepaper? Stuur gerust Jordy even een mailtje en ontvang het document gratis.