Inschrijven pilotprogramma inburgering? Wij helpen.

Nieuws - 10 april 2019

Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat vanaf 1 januari 2021 van start. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Wij ondersteunen gemeenten bij het indienen van hun aanvraag voor het pilotprogramma.

De eerste pilots gaan van start in augustus 2019. Gemeenten kunnen hun aanvraag indienen voor één pilotthema en één evaluatieonderzoek voor een lopend initiatief. RadarAdvies heeft ervaring met het opzetten van vernieuwende pilots en weet samenwerkingspartners te verbinden.

Een papieren plan volstaat niet
Bestaande werkprocessen moeten doorkruist worden, hier is doorzettingsvermogen en lef voor nodig. We hebben de expertise in huis om per gemeente te bekijken wie van onze specialisten voor u van meest toegevoegde waarde zijn.

Benieuwd wat we voor u kunnen doen? Neem gerust vrijblijvend contact op met Caroline Lindner, Jordy Krasenberg of Yvonne Roolaart.