Vertrouwensrelatie bij inburgeringsproces Eritrese statushouders essentieel

16 november 2018

Uit het rapport Eritrese statushouders in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat Eritrese statushouders hun noden niet duidelijk kunnen maken bij instanties, moeite hebben met de taal en nog nauwelijks aan het werk zijn. De ervaring van collega adviseur Yvonne Roolaart leert dat “het bouwen aan een vertrouwensrelatie met deze moeilijk te bereiken groep essentieel is om een inburgeringsproces te doen slagen.”

Yvonne werkt samen met buurtbewoners, ambtenaren, werkgevers en stichtingen aan de verbetering van integratieprocessen. Yvonne: Inburgeren is maatwerk leveren, dat geldt voor alle statushouders. Het is al langer bekend dat het voor de groep Eritrese statushouders moeilijker is om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Hier zijn al vele onderzoeken aan besteed die dit aantonen. Daarvoor moet de inburgering voor hen, zonder onmiddellijk te willen generaliseren, op een andere manier worden ingevuld.”

Een aantal tips

  • Zorg dat de mensen in de gemeente een vaste plek hebben waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Een plek van waaruit hulp en ondersteuning wordt geboden.
  • Besteed eerst aandacht aan acclimatiseren, doe dit met rolmodellen die zowel de Nederlandse als de Eritrese kennen en de talen verstaan.
  • Geef mensen een empowerment training en ga van daaruit de inburgering opbouwen.

Met onder meer het WIL-concept en door samenwerking met coaches met eenzelfde achtergrond als de statushouders bieden we de mogelijkheid om het integratieproces tot een succes te maken.