Een valse start: een onderzoek van de Nationale ombudsman naar behoorlijke inburgering

10 oktober 2018

Vandaag heeft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, een onderzoeksrapport over de inburgering van statushouders in Nederland aan minister Koolmees aangeboden. 

Aan nieuwkomers worden allerlei ingewikkelde eisen gesteld en als ze niet aan die eisen voldoen krijgen ze een boete. “Ze willen meedoen,” zegt Van Zutphen, “maar het wordt inburgeraars in plaats van gemakkelijk, juist lastig gemaakt. Dat is raar.” In het kader van het onderzoek zijn statushouders en experts geïnterviewd. Een samenvatting van het rapport kunt u hier downloaden.

Onderzoek proces inburgering

Onze adviseur Yvonne Roolaart heeft meegewerkt aan dit rapport. Yvonne heeft voor de gemeente Schiedam onderzoek gedaan naar het proces van inburgering in de gemeente. Samen met ketenpartners en ervaringsdeskundige hebben zij een zogenoemd opgave-team gevormd en zijn aan de slag gegaan om het proces van inburgering te verbeteren. In dit opgave-team heeft Yvonne geparticipeerd en is er een aantal doelstellingen geformuleerd. Denk hierbij aan een trefpunt voor statushouders waar men terecht kan met vragen, voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten. Maar ook coaches die statushouders in hun eigen taal te woord kunnen staan en hen helpen met vraagstukken. Er wordt een routeplan voor de statushouder opgezet waarvan de statushouder zelf eigenaar is, een persoonlijk inburgeringsplan. De coach monitort de voortgang en stuurt bij waar nodig is. Hiermee bevorder je de maatwerkmogelijkheden. Yvonne is nu de projectleider van het trefpunt en de coach voor de coaches.

Interview Yvonne Roolaart

In een interview vertelt Yvonne blij te zijn met de voorgenomen wijziging om de verantwoordelijkheid van de inburgering van statushouders terug te geven aan de gemeente. “Nu ligt de verantwoordelijkheid bij statushouders zelf die vaak niet weten welke verantwoordelijkheid ze krijgen. Ze snappen niet wat ze moeten doen en voor je het weet komen ze in de problemen. Als de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt kun je meer maatwerk leveren. Het is dan mogelijk dat een statushouder zijn traject sneller doorloopt of juist langzamer, als daar redenen voor zijn. Ook het einddoel hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. Sociale diensten hebben de opdracht van gemeenten om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, maar dat is niet altijd ten gunste van de statushouder. Soms wil je juist dat een statushouder de gelegenheid krijgt om te studeren omdat mensen (hoog)opgeleid waren, ambitieus zijn en zich maximaal inspannen, ook als zij de 30 jaar gepasseerd zijn.  Voor ambachtslieden zouden we aangepaste oplossingen kunnen bedenken, zonder dat zij onmiddellijk hoeven te voldoen aan onze opleidingseisen. Het zijn vaklui. Wij werken misschien met andere materialen, maar geef ze de kans om te laten zien wat zij in huis hebben en pas daar de opleiding op aan”. Bekijk hier het interview.

Neem voor meer informatie contact op met Jordy Krasenberg.