Werk

Werk vervult in het leven van mensen een cruciale rol. De wereld van het werken is op dit moment volop in beweging. We zien dat steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag zijn en dat er veel aandacht is voor wat genoemd wordt ‘goed werk’. De ontwikkeling naar een meer inclusieve arbeidsmarkt is ingezet en zal de komende jaren nog doorzetten. Een arbeidsmarkt waar ook plek is voor mensen met een beperking dan wel afstand tot de arbeidsmarkt.

Rol voor de gemeente

Vanuit hun regierol ligt hier voor gemeenten een stevige opgave, maar gemeenten kunnen het niet alleen. Samen met werkgevers en werknemers zal gewerkt moeten worden aan de inclusieve arbeidsmarkt en nieuwe vormen van werk. De gemeente staat ook voor een nieuwe vorm van werken. RadarAdvies adviseert op tal van terreinen gemeenten en organisaties om vorm te geven aan de veranderende arbeidsmarkt.

Strategie en uitvoering

We houden ons zowel bezig met strategische, als met uitvoeringsvraagstukken. Kenmerkend voor onze wijze van adviseren is de nadruk op een sterk participatieve en innovatieve aanpak. Wij zorgen voor beweging in de organisatie, zoeken het contact met maatschappelijke partners en geven de burger een stem. We bepalen de koers, maar zorgen ook voor de daadwerkelijke implementatie.

Brede aanpak domein werk

Onze adviestrajecten hebben betrekking op verschillende thema’s rondom werk, participatie en de arbeidsmarkt. RadarAdvies ondersteunt bij programma’s gericht op de inschakeling van mensen met een beperking in een arbeidsorganisatie tot mensen in hun kracht zetten met een uitkering. Van regionalisering tot handhaving. Centraal staan de inclusieve arbeidsmarkt, de Participatiewet en het tegengaan van armoede.

Meer weten

Wilt u meer weten over de activiteiten van RadarAdvies op het domein Werk? Kijkt u dan gerust verder op onze site of neem contact met ons op.