Matthijs den Otter

Onderzoek heeft voor mij impact als het gebruikt wordt. Hiervoor moet je als onderzoeker op een toegankelijke manier een probleem kunnen laten zien, inclusief aanknopingspunten voor de oplossing. Echte impact is er wat mij betreft bovendien alleen als de burger er uiteindelijk iets van merkt. Het helpt daarom als die al bij het onderzoek zelf betrokken is.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer, ook voor mijn vorige werkgever Diversion:

  • Onderzoek naar extreme uitingen in de klas, en wat docenten nodig hebben om hier op een goede manier mee om te gaan.
  • Onderzoek naar het effect van schaamte en taboe over schulden en armoede bij jongeren.
  • Onderzoek naar de werking van preventief schulden- en armoedebeleid voor jongeren bij gemeenten.