Laila Hanzouli

Voor mij heeft onderzoek de meeste waarde wanneer ik dit uitvoer samen met de doelgroep en ook midden in het veld aan het werk ben. Hoe dynamischer de omgeving en hoe meer afhankelijkheden er zijn, des te leuker wordt het onderzoek voor mij. Resultaatgerichtheid, vernieuwing en eigenaarschap zijn belangrijke waarden waar onderzoek voor mij aan moet voldoen.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

  • Onderzoek ten behoeve van het opstellen van een actieplan om alcohol in het verkeer onder jongeren terug te dringen
  • Onderzoek naar de aansturing en invloed van TRSO’s in Nederland, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Onderzoek naar mantelzorgondersteuning voor verschillende rekenkamercommissies