Kifah Shoker

Onderzoek en praktijk. Wat mij betreft staat het een niet los van de ander, als je ze optimaal wil benutten in het aldoor veranderende sociaal domein. Door onderzoek komt praktijk het beste tot zijn recht, door praktijk krijgt onderzoek sturing, input en een toetsingskader. Daarom werk ik bij RadarAdvies zo graag als onderzoeker. Een functie die mij goed past, omdat ik er mijn analytisch-kritische vaardigheden, creativiteit en schrijflust in kwijt kan.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

  • Verkennend onderzoek naar maatjesprojecten in opdracht van een ministerie
  • Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van gemeenschappen bij de preventie van polarisatie en bevordering van inclusie, in opdracht van een ministerie
  • Rekenkameronderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in een middelgrote gemeente