Integratie: coach met eenzelfde achtergrond als statushouder

Integreren doen we samen. Niet alleen nieuwkomers, maar ook buurtbewoners, ambtenaren en werkgevers verhouden zich tot deze realiteit. Ontmoetingen tussen hen (nieuwkomer en samenleving) zijn cruciaal. Deze leiden tot wederzijds begrip, groeiend sociaal kapitaal en er ontstaan nieuwe kansen. 

Voor veel statushouders is het moeilijk om anderen te vertrouwen. Ze ervaren een cultuurshock, hebben weinig geloof in hun eigen capaciteiten en begrijpen nog maar weinig van de Nederlandse taal. Het bereiken van hun eigen dromen lijkt daardoor haast een illusie.

Coaches met eenzelfde achtergrond als statushouders

Coaches kunnen nieuwe Nederlanders in hun eigen taal ondersteunen en helpen de cultuurverschillen te overbruggen. Bovenal helpen zij statushouders om het vertrouwen in anderen en in zichzelf terug te winnen. In onderstaand filmpje vertellen oud-collega Yvonne Roolaart, en coaches Sara Hamel en Asmerom Mihreteab over hun succeservaringen met dit concept.

Dit filmpje is opgenomen in 2018. Het project is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Schiedam en in samenwerking met o.a: wijkteam WOT Nieuwland (www.wotschiedam.nl/nieuwland), Stroomopwaarts en VluchtelingenWerk Nederland.