Charlot Profijt

Het leukste aspect van onderzoek doen vind ik het kijken naar een situatie vanuit verschillende perspectieven en van daaruit de gemeenschappelijke delers vinden. Het ouderenbeleid en de uitvoering ervan in kaart brengen? Spreek met betrokkenen vanuit de gemeente, met aanbieders van voorzieningen en met andere relevante partijen. Maar vooral óók met ouderen en mantelzorgers, om tot een analyse en natuurlijk tot acties te komen.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

  • Evaluatie van het ouderenbeleid met betrekking tot de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen voor een rekenkamercommissie
  • In kaart brengen van het beleid rondom jeugdhulp en de uitvoering van het beleid voor een rekenkamercommissie
  • Organisatie van een Europese leerconferentie in opdracht van de Europese Commissie waarbij nationale procedures op het gebied van klokkenluiderbescherming worden vergeleken
  • Onderzoek ten behoeve van het opstellen van een actieplan om alcohol in het verkeer onder jongeren terug te dringen