Succesfactoren van Parttime ondernemen in de bijstand

09 september 2019

Parttime ondernemen in de bijstand (PTO) is een relatief goedkoop instrument dat zeer succesvol is, ongeacht in welke richting de klant zich ontwikkelt. Dat is de conclusie van een landelijke bijeenkomst van gemeentelijke experts op 28 augustus 2019, georganiseerd door RadarAdvies. De bijeenkomst leverde een aantal succesfactoren op.

PTO laat de klant in beweging komen op een manier die zijn/haar kwaliteiten benut en gebruik maakt van de eigen skills en talenten. Daar waren de aanwezigen het over eens. Maar wat maakt PTO nu precies tot een succes? Uit de bijdragen van de aanwezige gemeenten kwam dit beeld naar voren:

Succesfactoren

  • De grondhouding is dat de klant (een deel van) zijn uitkering zelf verdient
  • Er wordt winst gemaakt, hoe klein dan ook
  • Voor de klant is helder welke verplichtingen zij/hij heeft in het re-integratieproject; bijvoorbeeld: hoeveel uur mag aan PTO besteed worden?
  • De klant heeft duidelijke richtlijnen over het te investeren bedrag en het bedrag dat aan kosten voor de onderneming gedeclareerd mag worden
  • De gemeente faciliteert het administratiesysteem
  • De klant heeft geen andere problemen zoals verslaving en schulden
  • De klantmanager is flexibel: balanceert tussen handhaving van regelgeving (fraudegevoeligheid van PTO) en het belang van de klant, zodat deze met de participerende activiteiten tot persoonlijke groei komt
  • De diverse afdelingen binnen de gemeente communiceren goed met elkaar om de klant op het juiste moment over te dragen van PTO naar BBZ of naar werk

Verder vonden de aanwezigen het een goed idee als er een CBS-code komt voor de uitstroom van PTO, zodat ook concreet gemeten kan worden wat het succespercentage is.

Dit artikel van Trouw beschrijft een mooi voorbeeld uit de gemeente Breda.

Er is duidelijk ruimte voor groei van PTO. Uit recentelijk onderzoek van RadarAdvies bleek dat maar 14% van de gemeenten dit instrument actief gebruikt en 22 % niet. De gemeenten die het instrument niet actief gebruiken hebben geen duidelijke visie hierover en geven als argumentatie dat er te weinig specialistische kennis beschikbaar si of te weinig geschikte klanten in de gemeente zijn, er te veel controle nodig zou zijn of dat ze het instrument te fraudegevoelig vinden.

Ervaringen delen

Juist door met elkaar praktische ervaringen te delen en dilemma’s te evalueren in PTO Boost-werksessies kunnen de percentages in positieve zin verschuiven. Dit zal er toe leiden dat meer gemeenten actiever op PTO als re-integratie instrument kunnen sturen. RadarAdvies heeft zich ook gecommitteerd om aan de behoefte van intervisiekringen, zoals dit op 28 augustus naar voren kwam, te voorzien.

Meer weten? Neem dan contact op met Bert Otten.