Samenwerkvel radicalisering: medicijn tegen professionele eenzaamheid

02 juni 2017

Het voorkomen van professionele eenzaamheid, samen optrekken met andere partners en ouders en preventief aandacht besteden aan deze onderwerpen.”  Dat is wat speciaal rapporteur Naima Azough bepleit voor de aanpak van radicalisering. Een aanpak waar het nieuwe ‘Samenwerkvel Radicalisering’ van RadarAdvies bij aansluit. Met het samenwerkvel bieden we professionals een eenvoudig te gebruiken tool om zorgen gestructureerd te bespreken met andere professionals.

Zien professionals bij de persoon in kwestie:

  • normaal gedrag?
  • kwetsbaarheid en/of vatbaarheid?
  • het begin van een radicaliseringsproces?
  • verdergaande radicalisering?

Het RadarAdvies Samenwerkvel Radicalisering is het antwoord op de kritiek op simplistische afvinklijstjes. Het model is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en meer dan een decennium praktijkervaring van RadarAdvies. Op het samenwerkvel staan ook praktische suggesties voor vervolgacties.

Training samenwerkvel voor professioneel gebruik
RadarAdvies waarschuwt tegen het gebruik van afvinklijstjes. Daarom is het belangrijk dat het Samenwerkvel Radicalisering goed wordt geïntroduceerd en toegelicht. Met training, zodat iedereen er op dezelfde manier mee werkt. Dit is een investering in professionals die hun professionele eenzaamheid kan doorbreken en hun samenwerking met partners kan versterken.

Lees meer op onze productpagina Samenwerkvel: praktische tool preventie radicalisering.

Meer informatie
Voor trainingen, het gebruik van het model of meer informatie kun je contact openen met Steven Lenos of Marieke Megens.