Ervaringen preventie radicalisering met Russische NGO’s

04 maart 2021

Op uitnodiging van 2 Russische NGO’s is RadarAdvies gevraagd om tijdens de conferentie The challenges of far right and religiously motivated violent extremism during the COVID-19 pandemic te spreken over ervaringen op het gebied van preventie van radicalisering in Nederland en de rest van Europa. Voor 150 eerstelijnswerkers en onderzoekers uit Rusland en omringende landen deelden adviseurs Fenna Keijzer en Wim Klei hun visie op preventie en de praktijkervaringen van Europese eerstelijnswerkers.

Sinds 2011 coördineert RadarAdvies in opdracht van de Europese Commissie het Radicalisation Awareness Network. Dit netwerk brengt professionals uit de verschillende EU-lidstaten bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de conferentie werd nadruk gelegd op het belang van preventie, een bottom-up-aanpak en de samenwerking tussen eerstelijnswerkers.

Een van de aanwezige eerstelijnswerkers zei over Fenna’s en Wims bijdrage aan deze conferentie: “De meeste sprekers waren meer analyse- en theoriegericht dan jullie praktijkgerichte presentatie. Aan het eind merkte ik dat alle aanwezigen in de ban waren van jullie volhardende aanpak en dat er met veel respect over jullie aanpak werd gesproken.”

Corona en de preventie van radicalisering

Tijdens de conferentie kwamen ook de complexe ontwikkelingen rondom het tegengaan van radicalisering en extremisme in tijden van corona ter sprake:

  1. de aandacht verschuift: nu veel eerstelijnswerkers en beleidsmakers zich op andere corona-gerelateerde prioriteiten moeten richten, lukt het nog niet altijd om ervoor zorgen dat ook de preventie van radicalisering een topprioriteit blijft.
  2. corona tast onze weerbaarheid aan: individuen worden kwetsbaarder door bijvoorbeeld eenzaamheid, instabiele thuissituaties, financiële onzekerheden of het wegvallen van school. Deze risicofactoren kunnen een voedingsbodem vormen voor radicalisering.
  3. ons leven speelt zich steeds meer digitaal af: dit geeft niet alleen meer mogelijkheden voor terroristische bewegingen om online te rekruteren, maar maakt het ook simpelweg lastig om potentiële signalen van radicalisering op te pikken.
  4. corona heeft geleid tot meer uitsluitingsmechanismen, polarisatie en complottheorieën: denk bijvoorbeeld aan de opkomst van QAnon en een vergroot wantrouwen in de overheid onder sommige groepen in de samenleving.

Tip: paper (ENG) ter ondersteuning bij discussie over COVID-19

Voor eerstelijnswerkers in de preventie van radicalisering is het cruciaal om van actuele ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Actueel en de moeite waard is COVID-19 Narratives that Polarise van het Radicalisation Awareness Network. Dit paper ondersteunt leraren en jeugdprofessionals bij discussies over polarisatie en covid-19 die in de klas en op straat de boventoon voeren. In het Engels, maar ook voor Nederlandse professionals zeker een relevante aanrader. 

Neem contact op

Fenna Keijzer of Wim Klei denken graag met u mee over de preventie van radicalisering. Neem gerust contact op om te sparren of een vraag te stellen!