Naar een sociale economie 2.0

Er breekt een nieuwe kabinetsperiode aan. Door de coronacrisis moeten op veel beleidsterreinen ingrijpende keuzes worden gemaakt. Dat geldt zeker ook voor de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering krijgt, is vorig jaar voor het eerst sinds 2016 toegenomen. Het is aan ons, gemeenten, werkgevers en arbeidsmarktexperts om juist nu de focus te houden op baankansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Om te zorgen voor de sociale economie 2.0.

Een inclusieve arbeidsmarkt: het komt er nú op aan

Er wordt veel energie gestoken in het indammen van de negatieve gevolgen van de coronacrisis, maar er is komende jaren vanzelfsprekend meer nodig. Het risico bestaat namelijk dat, in tijden van een groeiende werkloosheid, de aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking nog meer in het gedrang komt dan het nu al doet. Zo laat de evaluatie van de Participatiewet van november 2019 al zien dat er meer en slimmer geïnvesteerd moet worden in het vergroten van baankansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het komt er nú op aan om onze mouwen op te stropen voor een inclusieve arbeidsmarkt.

De sociale economie 2.0: het is de hoogste tijd

Voor een inclusieve arbeidsmarkt is een vitale sociale economie noodzakelijk. De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die doelbewust werk creëren of werk anders organiseren, zodat mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen meedoen. Ondanks bestaande initiatieven, nieuwe sociale firma’s en getransformeerde sociale werkbedrijven, moet vastgesteld worden dat in de afgelopen kabinetsperiode in onvoldoende mate is geïnvesteerd in de sociale economie. Te veel  kwetsbare werkzoekenden staan nog aan de kant. Zij moeten snel worden ondersteund om zinvol werk te kunnen doen dat op hun ligt te wachten in de samenleving. Onlangs heeft Start Foundation laten zien dat hier volop kansen liggen. Het is de hoogste tijd voor de sociale economie 2.0.

Voor het nieuwe kabinet liggen de volgende opgaven om te groeien naar een sociale economie 2.0:

  1. Versterk de sociale infrastructuur
  2. Faciliteer sociale firma’s
  3. Investeer in nieuwe werkgelegenheid