Zelfregie en netwerken

Burgers die zorg nodig hebben, moeten steeds meer een beroep doen op eigen kracht en hun omgeving bij het organiseren van ondersteuning. RadarAdvies heeft een unieke aanpak ontwikkeld waardoor mensen in een kwetsbare positie weer regie op hun eigen leven krijgen. Tegelijkertijd leren betrokken professionals hoe ze dit proces van hun cliënten kunnen ondersteunen en faciliteren.

Activerend onderzoek

Voor het ontdekken en het versterken van eigen kracht maakt RadarAdvies gebruik van activerend onderzoek. Een methode waarbij cliënten zelf actief onderzoek doen naar de mogelijkheid om iets te realiseren of de oplossing voor een vraagstuk te vinden. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek bevinden mensen zich in een lerende omgeving. Zo ontdekken cliënten hun talenten en kwaliteiten, leren medewerkers hun cliënten hierin te ondersteunen en krijgen leidinggevenden zicht op hoe ze medewerkers het beste kunnen faciliteren.

Versterken van zelfregie

De aanpak werkt bij organisaties en instellingen die willen investeren in het versterken van zelfregie van hun cliënten en zorglocaties die de verbinding met de buurt, bewoners en hun cliënten willen aangaan of verbeteren.

Wat maakt deze aanpak succesvol?

 • Toegenomen zelfvertrouwen bij cliënten; ook zij kunnen van betekenis zijn voor anderen.
 • Het zicht van medewerkers en leidinggevenden op verborgen talenten en vaardigheden van cliënten.
 • Het vergroten van vertrouwen van medewerkers in cliënten. Hierdoor wordt de samenwerking tussen partijen gelijkwaardiger.
 • Het ontstaan van een groter draagvlak voor in te voeren veranderingen.

De rol van RadarAdvies

 • Coaching van cliënten en medewerkers ‘on the job’.
 • Ondersteuning van leidinggevenden in het verandertraject.
 • Samen met cliënten organiseren van:
  – de kick-off bijeenkomst en tussentijdse bijeenkomsten over voortgang en resultaten;
  – een driedaagse campagne in stad/dorp/buurt;
  – een activerend onderzoek;
  – samenwerking met relevante partners in stad/dorp/buurt.
 • Evaluatie en advies voor implementatie van de uitkomsten.

Meer weten

Wilt u meer weten over zelfregie en netwerken? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Lees meer over onze ervaringen en goede voorbeelden uit de praktijk in de folder Zelfregie en Netwerken.