Transformatiescan

Wilt u weten of uw gemeente op koers ligt met de uitvoering van de doelstellingen, ambities en uitvoering van de transformatie in het sociaal domein? Met de transformatiescan heeft u snel zicht op of uw gemeente op koers ligt.

Stelselwijziging in de praktijk

Tot 2015 lag de focus van veel gemeenten op het invoeren van de nieuwe wetten (de transitie). Nu komt het erop aan om te komen tot nieuwe, effectievere en efficiëntere vormen van ondersteuning en zorg (de transformatie). Gemeenten willen een nieuw lokaal stelsel van voorzieningen, met meer preventie, meer maatwerk en meer gebruik van collectieve, algemene voorzieningen. Maar hoe doen ze dat, welke inrichtingskeuzes zijn er en hoe ver is zijn gemeenten nou écht met het doorvoeren van veranderingen in de praktijk?

Rol van de raad bij de transformatie

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het sturen op de beoogde maatschappelijke effecten van de transformatie en dient te controleren of het door het college voorgestelde beleid hieraan bijdraagt. Het maatschappelijke, financiële en politieke belang is groot. Er komt veel op de raad af en het sociaal domein is complex en continu in beweging. Het is voor de raad belangrijk om zicht te hebben op wat de gemeente op de korte, middellange en lange termijn wil bereiken met de transformatie en of de ingezette koers hier voldoende aan bijdraagt.

Transformatiescan

RadarAdvies heeft in veel gemeenten onderzoek gedaan naar de transformatie van het sociaal domein en kent de beleids- en de uitvoeringspraktijk goed. Op basis hiervan hebben we een transformatiescan ontwikkeld, waarmee we snel in beeld kunnen brengen hoe gemeenten de transformatie van het sociaal domein hebben vorm gegeven en hoe ver ze zijn met het realiseren van de beoogde resultaten en effecten. Zodat gemeenten tijdig kunnen bijsturen en gemeenteraden meer grip krijgen op de transformatie van het sociaal domein.

Contact

Wilt u meer weten over de transformatiescan of over onderzoek naar de transformatie in het sociaal domein? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.